Kerthelység

2011. aug 31.

„A partnerségnek a jövőben újra sok fiatalt kell összehoznia”

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Marc Kersting, Süssen új polgármestere

Polgármester úr, hogy érezte magát első magyaroszági látogatásán Törökbálinton?
Első látogatásom során remekül éreztem magam. Szeretettel köszöntöttek és befogadtak. A törökbálintiak az egész delegációt igen szívéleyesen üdvözölték, és úgy éreztem magam, mint otthon. Az első látogatás, a remek program és a csodálatos május 1-jei ünnepség olyan felemelő élmény volt, amire szívesen emlékszem vissza.

Törökbálint és Süssen már húsz éve létrehozta a partnerségi kapcsolatot. Ezen a hivatalos kapcsolaton kívül van személyes kötődése is Magyarországhoz és a dunai svábokhoz?
A hivatalos kapcsolaton kívül az édesanyámon és a mindenekelőtt a nagymamámon keresztül személyes kötődésem is van Magyarországhoz és a dunai svábokhoz. Édesanyám Belgrád közeléből származik és dunai sváb, a nagymamám tudott magyarul és szívesen főzött magyaros ételeket, amelyekre még mindig élénken emlékszem. Még most is több rokonom él Belgrádban, de Magyarországon nincsenek rokonaim.
Szándékozik-e a váro­sok partnerségén keresztül kialakított kapcsolatokat elmélyíteni, ha igen, hogyan?
Ebben az évben a városok partneri viszonyonyán keresztül kialakított kapcsolatok tovább mélyültek. A süsseni Fiatalok Tanácsa és a törökbálinti  fiatalok Ifjúsági Önkormányzatának kérpviselői között szoros együttműködés alakult ki és mindkét csoport meglátogatta egymást. Az egyéb kapcsolatoknak az egyesületek között és személyesen is tovább kell mélyülniük a közeljövőben, és én jónak tartom, ha a közösségeink élő kapcsolatot ápolnak.

Életpálya
Marc Kersting 1969. november 6-án a Neckar menti Horbban született. A Neckar-parti Rottenburgban érettségizett, utána politikatudományokat, földrajzot és fizikát hallgatott a tübingeni Eberhard-Karls Egyetemen. 1995 és 2004 között tudományos munkatársként dolgozott a tübingeni egyetem földrajzi intézetében dr. Pachner csapatában, ahol gazdasági és regionális földrajzzal foglalkoztak. Kutatási területük súlypontja a fenntartható regionális fejlődés, a regionális és helyi politika, valamint az energiapolitika. 2005-től 2010 júliusáig Calw városban a főpolgármester személyes referenseként, gazdasági fejlesztőként és sajtószóvivőként dolgozott. 2010 augusztusa óta Süssen város polgármestere. Feleségével, Bettina Kerstinggel és lányával él.

Mit gondol, hogyan élik meg az ön városának és a mi városunknak a polgárai a városok közötti partnerkapcsolatot?
Süssen és az önök városának polgárai a partnerséget egy élő, aktív szervezetként kell, hogy megéljék. Egy partnerséget mindig ápolni és megújítani szükséges. Ha látom, hogy városaink polgárai milyen szívélyesen üdvözlik és fogadják egymást a városi ünnepségen Süssenben, vagy a május 1-jei ünnepen Törökbálinton, akkor biztos vagyok abban, hogy mindkét fél rendkívül aktívnak és bensőségesnek találja a városok közötti partnerséget.
Mit vár a jövőben a városok partnerségétől?
Ennek a kapcsolatnak Törökbálint és Süssen között a jövőben újra sok fiatalt kell összehoznia. Úgy gondolom, hogy érdemes a művészet és a kultúra, a sport és a képzés területén szorosabban együttműködni. A városok partnerségét az emberek éltetik.
Melyek azok a legérdekesebb témák, amelyekkel a mindennapi munkájában Süssen város élén foglalkozik?
Süssen város az elkövetkező években nagy kihívások elé néz. Először is döntés előtt állunk, hogy az áram- és gázhálózatunkat saját tulajdonba vegyük és üzemeltessük. Ez a polgáraink közellátását kell, hogy biztosítsa. De éppen olyan fontos a városunkat a jövőre felkészíteni, az úthálózatot kialakítani, az új polgárok részére hazát teremteni és a képzést, a sportot és a kultúrát tovább építeni. A mindkét nagy országút városból való áttelepítésével kapcsolatos feladatok a következő évekre elég sok munkát adnak, amelyekkel én szinte mindennap foglalkozom.
Otthon érzi már magát Süssenben, és mi tetszik önnek ott a legjobban?
A családom és én igen jól érezzük magunkat Süssenben. Nekem leginkább az őszinte és kedves fogadtatás tetszett és a hihetetlenül szép és nyílt táj, amely a Schwarzwald mély és szűk völgyeivel ellentétben sokkal inkább vonzó lehet a hosszabb-rövidebb időtöltésre és az életmódszerű itt-tartózkodásra.

PerjésLapozzon bele
november–decemberi számunkba!