Kerthelység

2014. aug 22.

A kemény beszéd

Írta: admin Kategória: Olajág

Tanítványai közül, akik hallották Jézus szavait,
többen azt mondták: „Kemény beszéd. Ki hallgatja?” (Jn 6,60)

A Jézus kafarnaumi beszédét lezáró szakasz felvillantja, milyen pozitív-negatív hatást váltott ki a beszéd a hallgatókban. A csodálatos kenyérszaporítással kezdődött az esemény. Folytatódott a vízen járás csodájával. Aztán következett a nagy beszéd, amelynek központi mondanivalója: Jézus égi kenyeret ad, új, örök életet hoz az emberiségnek.
Az esemény és a tanítás középpontjában ott van az „Én vagyok…” formula, amely közvetíti Jézus személyi méltóságát és isteni küldetését. Jézusban az Isten mutatkozott be, aki követőinek örök életet ad és erre képesít az élet kenyere, az eucharisztikus kenyér. Az örök élet kenyeréről szóló beszéd nem magától értetődő dolgot állít. Jézus személyének és ajándékának elfogadása személyes döntést igényel, személyes-szellemi erőfeszítésre szólít fel. A tanítványoknak nyilatkozniuk kell, kinek tartják Jézust, hisznek-e benne. A Jézusba vetett hit konkretizálódik abban, hogy megtesszük annak akaratát, aki Jézust küldte, „esszük az ő testét és isszuk az ő vérét”, elfogadjuk a megtestesülés valóságát, Jézus egész emberségét, tapintható-látható valóságát, amelyben az Atya életadó, örök szeretete testesült meg.
Kemény beszédnek érezték a hallgatók Jézus szavait, mert súlyos és nehéz döntés elé állította őket. Két lehetőség adódott. Vagy megbotránkozva elutasítják Jézus ajánlatát és akkor megmaradnak a földi, emberi vélekedés szintjén, nem lépik túl az evilági gondolkodás határait és szempontjait, megrekednek saját evilági horizontjukban, csak az anyagi-emberi határon belül felfogható valósággal számolnak. Vagy vállalják a hit személyes jellegű döntését, elfogadják Jézust annak, akinek önmagát mondja, átlépnek a hit minőségileg más dimenziójába, a Lélek és élet dimenziójába, az Atya vonzáskörébe. Jézus őszintén és határozottan beszél. Küldetésének lényegéről van szó: hogyan válik ő az élet kenyerévé a hit által és hogyan dicsőül majd meg mennybemenetele által. Jézus ajánlatának végső garanciáját is feltárja. „A Lélek az, ami éltet”. Szavainak önálló távlata van, a Szentlélek hatására létrejövő dimenziója. A Szentlélek ragadja meg az ember legbensejét és ébreszti fel benne a Jézusba vetett hitet.

Tags:


Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!