Kerthelység

2013. nov 18.

Önkormányzati ösztöndíj a pedagógusoknak

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Szeptemberben – európai szintű oktatási intézményegységgel és sportközponttal kibővülve – elkezdődött Törökbálinton is a tanév. A tagiskola átadásáról lapszámunk másik írásában adunk tájékoztatást olvasóink számára. Alábbi beszélgetésünk során arról kérdeztük Hajdu Ferenc alpolgármestert, hogy a törökbálinti pedagógusbérek miként alakultak a legújabb törvényi rendelkezések tekintetében?
Ha megengedi, akkor előzetesen a témával kapcsolatban néhány dolgot leszögeznék, persze, teljesen szubjektív megítélés alapján. Nos, a hazai oktatás átalakítása mindenképpen szükséges volt, ám számomra módjának, mértékének és ezek járulékos következményeinek hatása feltétlenül kérdéses. Úgy hiszem, óvatosabban, átgondoltabban kellett volna ehhez az érzékeny területhez hozzányúlni. Azt elfogadom, hogy az oktatási-nevelési trend a szolgáltatás irányába mozdul el, azonban ennek két vetülete van. Ha a szülői elvárás felé kíván megvalósulni a szolgáltatás, az viszonylag könnyen megoldható ügyes szervezéssel, ilyen-olyan programokkal, külcsínnel. Nekem azonban szilárd meggyőződésem, hogy az a helyes út, ha a gyermekek, a tanulók azok, akik megfelelő színvonalú szolgáltatásban részesülnek. Ez pedig tanító- és tanárfüggő. Azonban csökkenő összjövedelem mellett nem lehet se helyben, se pályán tartani egyetlen pedagógust sem, akármekkora is a hivatástudata. A Magyar Országgyűlés 2013. augusztus 27-én módosította a nemzeti köznevelésről szóló törvényt, amely új tartalmával jelentősen befolyásolja a pedagógusbéreket.
Milyen hatása van ennek Törökbá­linton?
A törvényváltozás pozitívuma (az alapbér 34%-os növekedése) mellett, sok esetben jelentős összjövedelem csökkenést idéz elő a törökbálinti pedagógusbéreket illetően. E csökkenés a túlóra, a helyettesítési díjak és a pótlékelvonások összességéből valamint a fenntartóváltásból eredően, az önkormányzati bérkiegészítés megszűntéből tevődik ki. Mindez az érintett helyi pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak tekintetében átlagosan, személyenként mintegy havi 30-60 ezer forintnyi keresetkiesést jelent. De van tudomásom 80 ezer forintos csökkenésről is. Természetesen ez azokra a pedagógusokra vonatkozik elsődlegesen, akik már évtizedek óta a helyi közoktatásban tevékenykednek. A fiatalabbakat, illetőleg a pályakezdőket nem éri veszteség, az ő bérük emelkedő tendenciát mutat.
Mit tesz, mit tehet ilyen körülmények között az önkormányzat?
Önkormányzatunk fennállása óta különleges figyelemmel kíséri a helyi köznevelési intézményekben folyó szakmai munkát, az intézményrendszer felszereltségét, az épületek állagát. E felelősségteljes szemlélet hatására Törökbálinton példaértékű keretek között, példaértékű oktatás-nevelés zajlik. A helyi pedagóguskar megbecsültsége folyamatosan emelkedő színvonalat eredményez, amely megmutatkozik a gyermekek tudásában, neveltségében – helyi, megyei és országos színtereken is. Mindezeket figyelembe véve kezdeményeztem még az év elején, hogy hozzunk létre egy ösztöndíj-rendszert, amellyel anyagilag segíteni tudjuk pedagógusainkat. Némi „közelharc” árán ugyan, de a képviselő-testület februárban elfogadta az erről szóló rendeletet.
A szeptemberi ülésen ismét napirendre került ez a rendelet. Miért?
Ennek roppant egyszerű a magyarázata: mint említettem, az augusztus végi parlamenti döntés új alapokra helyezte a pedagógusok bérrendszerét. Kiszámíthatóvá vált, hogy ki mennyivel keres majd többet, ki marad szinten, kit ér veszteség. Úgy gondoltam, hogy rendkívül méltánytalan és tarthatatlan az a helyzet, hogy egy-egy pedagógus családi-kasszáját a fentebb jelzett mértékű csökkenés sújtsa. Szeretném e ponton jelezni, hogy köszönetemet és elismerésemet fejezem ki a hivatal érintett munkatársai és a képviselő-testület tagjai felé. Érzékelték a helyzet fonákságát s így hathatós segítséget kaptam az ösztöndíj-rendelet újraalkotásához, amelynek elfogadását egyhangúan támogattak a képviselők.
Mennyiben különbözik az új ösztöndíj rendelet a régebbitől?
A mostani már két elemből tevődik össze, van egy alaprész, amelyből egyöntetűen minden helyi pedagógus részesedik. A másik, az úgynevezett változó ösztöndíj részről a polgármester dönt az intézményvezetők javaslata alapján. Ez utóbbi szolgál a kiesett bér jelentősebb részének a visszapótlására.

K.J.Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!