Kerthelység

2013. nov 18.

Megnyílt a Bálint Márton Iskola új épülete és a Sportközpont

Írta: admin Kategória: ESEMÉNYEK

Szeptember másodikán, ünnepélyes keretek között nyitotta meg Orbán Viktor Miniszterelnök Törökbálinton a Bálint Márton Általános iskola és középiskola valamint a Sportközpont új épületét. Az ünnepi készülődés már a nyitást megelőző héten elkezdődött, de igazi sürgés-forgássá órákkal az ünnepség megnyitója előtt alakult át. Az épület főbejáratnál városunk vezetői az ünnepségre érkező magas rangú állami vezetőket, meghívott vendégeket fogadták.
A vendégek között köszöntötték Orbán Viktor miniszterelnök urat, Németh Lászlóné miniszter asszonyt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetőjét, Hegmanné Nemes Sára Államtitkárt, Dr. Székács Péter helyettes államtitkárt, Dr. Aradszky András, Selmeczi Gabriella, Csenger Zalán Zsolt országgyűlési képviselőket, Sárközi Mártát, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatóját, Dr. Torma Szilviát, a NFM  főosztályvezetőjét, Víg László kormánybiztost, Márton Péter urat az, MNV.Zrt vezérigazgatóját,és Marjai Gyula főigazgató urat, a testvértelepülések és a szomszédos települések jelen lévő polgármestereit,az építésben és kivitelezésben részvevőket, a Törökbálinti képviselő-testület tagjait, intézmények vezetőit, a helyi politikai szervezetek képviselőit s mindazokat, akik elfogadták a város meghívását erre a rangos eseményre.
Az ünnepélyes átadás kezdetén Orbán Viktor miniszterelnök átvágta a bejárat előtt kifeszített nemzeti színű szalagot, majd az ünneplők az iskola impozáns tornacsarnokába vonultak, elfoglalták helyeiket a sajtó népes képviselőivel együtt. A hatalmas tornacsarnok telis-tele volt vendégekkel, s a karzaton helyet foglaló diákokkal. A megnyitó házigazdája Keszler Márton igazgató úr köszöntötte az esemény résztvevőit, majd rövid beszédet mondott Turai István polgármester, és Dr, Aradszki  András országgyűlési képviselő.
Turai István beszédében felidézte az iskola építésének történetet, és bemutatta a tizennyolcezer négyzetméteres iskolát. Megköszönte Orbán Viktor miniszterelnök úrnak és kormányának, hogy az épület elkészülhetett. Szintén köszönetet mondott azért, hogy ezzel a nagyszabású gesztussal egy időben a kormány döntött
a város 1,6 milliárdos adósságállománya 60%-ának, közel 1 milliárd forintnak az átvállalásáról is. Köszönetét fejezte ki Hegmanné Nemes Sára államtitkárasszonynak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársainak, akik sok órát áldoztak arra, hogy a beruházás állami átvétele minden tekintetben jogszerű, gazdaságos és átlátható legyen. Megköszönte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő igazgatójának, munkatársainak önzetlen odaadó munkáját, a CÉH Zrt lebonyolítói, és a kivitelező Switelsky vezetőinek és számos munkatársának, alvállalkozójának a kitűnő munkát. Kifejezte, köszönettel tartozik munkatársainak, Hajdu Ferenc és Elek Sándor alpolgármestereknek, a képviselő-testület tagjainak, a város jegyzőjének, Keszler Márton iskola igazgatónak, a tantestület tagjainak és nem utolsó sorban Molnár Tibor polgármesteri referensnek, aki egy személyben lelke, beruházási- és szakmai felügyelője és irattára volt ennek a négy esztendeig tartó projektnek.
Az átadási ünnepség fő eseményeként Orbán Viktor miniszterelnök köszöntötte a várost, s benne mindazokat akik – e rendezvény részeseként – résztvevői ennek a felemelő eseménynek. „Sokszor feltesszük magunknak a kérdést, – mondta a miniszterelnök – vajon mit kellene csinálni annak érdekében, hogy végre a magyar emberek élete is felemelkedő pályára álljon? Magyarország Kormánya 2010-ben jutott arra az elhatározásra, hogy ennek érdekében nem elég csak „toldozni-foldozni”, ahhoz, hogy jó irányba forduljanak az ország ügyei, valóban új alapokra kell helyezni az ország irányítását.” Mint beszédében elmondta, ennek érdekében szervezték át a magyar oktatási rendszert is. Ez az átalakulás még ma is tart, és természetesen, mint minden változás, sok feladattal, nehézséggel is meg kell küzdeni, de az alapvető cél az, hogy a magyar iskolák szellemi, lelki és nem utolsó sorban testi fejlődési lehetőséget biztosítsanak minden gyermek részére. A miniszterelnök úr kiemelte a lélek és a test együttes nevelésének fontosságát. Ennek érdekében vezette be a Kormány
a mindennapi testnevelést és az erkölcstan órákat. „Magyarország – mondta – évtizedek múlva olyan lesz, amilyenné a mai fiatalok teszik majd. Ezért nagyon fontos emelni az oktatás színvonalát, ezért fordít a Kormány hatalmas összegeket az oktatásügyre. Ennek az óriási munkának egy állomása a törökbálinti iskola átadása, amelyet Törökbálint Önkormányzata kezdett el építeni, és amelyet két év kényszerleállás után a Magyar Állam fejezett be, és adott át ma, igazi birtokosainak, a diákoknak.” Reményét fejezte ki, hogy egyszer minden magyar iskolás ilyen szép, modern környezetben tanulhat és sportolhat majd.
Turai István polgármester úr kérésére utalva kijelentette, hogy amennyiben Kormánya a tavaszi választások után is megkapja
a bizalmat a választópolgároktól, úgy az új iskola mellé tervezett sportkomplexum megépítéséhez is segítséget kaphat a város az államtól, mert mint mondta, amíg lesz gyerek, aki sportolni szeretne addig lesz segítség is, hogy az ehhez szükséges feltételeket megteremtsék.
Az ünnepi beszédet követően a vendégek megtekintették az épületet. Az új uszodában két ifjú vízilabda csapat mérte össze erejét. A vendégek végigjárták a világos színes folyosókat, megnézték a Zsolnay tanár úr nevét viselő, nagy előadó termet, a különleges, energiatakarékos működést biztosító berendezéseket.
A megnyitót állófogadás követte, aztán hazaindultak a vendégek, a házat pedig birtokukba vették a tanár kollégák, és a diák sereg. Szeptember harmadikán pedig az impozáns, de eddig üresen kongó épület élettel telt meg.
Egy hét múlva híre jött, hogy megtartották az első szülői értekezleteket is, és szinte mindenki csodálattal nézegette a kényelmes berendezést, az ultramodern felszereléseket. Ekkor én is újra körülnéztem az iskolában, és örömmel fedeztem fel a szülők arcán a jogos büszkeséget, hogy ez a különleges épület Törökbálinton valósulhatott meg, a mi gyerekeink élvezhetik az előnyeit. Igaz nem ment simán, nem is első próbálkozásra valósult meg, de ha valaki belefogott már egy családi ház megépítésébe, vagy egy nagyobb lakásfelújításba, az tudja, a dolgok még egy kisebb építkezés során sem mennek mindig zökkenőmentesen. Miért várnánk akkor ezt egy hétmilliárdos beruházástól?
Bízom benne, hogy hozzám hasonlóan még sokan tudnak igazán örülni annak, hogy ez a nagyszerű épület a miénk, mindannyiunké. Köszönet mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult a megvalósuláshoz, az ötlet megszületésétől a nemzeti színű szalag átvágásáig.
Az új iskola tényleg csodás. Olyan, mint a mesében. Aki nem hiszi, járjon utána! Az uszodát szeptember második felétől
a végleges üzembe helyezésig, terheléses üzempróba során mindenki névleges összegért, 200 Ft belépési díj ellenében látogathatja. Mire ez az írás megjelenik, már teljes üzemben működik a ház, s fogadja mindazokat, akik kikapcsolódni, feltöltődni, sportolni, pihenni érkeznek falai közé. Vegyék igénybe minél többen! Használják célja szerint, hiszen nekünk épült, a mienk!
Előzetes bejelentkezéssel rendszeresen indulnak vezetések az épületben, amelyeken bárki beleshet az amerikai diákfilmeket idéző nyelvi laborokba, a tágas étkezőbe, megnézheti az interaktív táblákat, a tornacsarnokot, a koncerttermet és a különleges felszerelések, termek hosszú sorát. Éljenek a lehetőséggel! Találkozzunk az uszodában! A létesítmény vezetése és munkatársai figyelmes kiszolgálással várják Önöket.Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!