Kerthelység

2013. nov 18.

Elkészült a helyi esélyegyenlőségi program

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

A Parlament döntése értelmében minden Önkormányzatnak el kellett készítenie helyi esélyegyenlőségi programját, amely összefoglalja azokat a tevékenységeket, amelyeket az Önkormányzatok eddig folytattak, valamint amelyeket a jövőben tenni kívánnak a város polgárai érdekében. Törökbálint vezetősége egy öttagú csapatot kért fel a projekt megvalósítására. Dr. Kassai Annamáriát, az Igazgatási iroda vezetőjét, Török-Hammer Katalint, a Szociális Iroda vezetőjét, Fekete Márta pályázati referenst, Csokonáné Vízkeleti Ildikót, a Segítő Kéz Szolgálat vezetőjét valamint Vokány Erikát, a Polgármesteri Hivatal oktatási kulturális, ifjúsági és sportreferensét. A projekt megvalósításának részleteiről Vokány Erikát kérdeztük.
Miért volt szükség a beszámoló elkészítésére?
A program elkészítésével törvényi kötelezettségünknek tettünk eleget. A törvény értelmében minden Önkormányzatnak június 30-i határidővel kellett benyújtani Esélyegyenlőségi Programját. A beszámolók elkészítését a Türr István Képző és Kutató Intézet koordinálta és segítette. Ők keresték meg a Jegyző asszonyt, és az ő útmutatásuk alapján állt össze az a csapat, amely végül a teljes programot elkészítette.
Ha jól sejtem, ennek a programnak egy része már rendelkezésre állt, hiszen Törökbálint folyamatosan jelentős összegeket áldoz különböző szociális ellátásokra.
Az előírás a már meglévő, ilyen jellegű programok felülvizsgálatát és szükség szerint azok kiegészítését írta elő. Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény értelmében a települési önkormányzatok, öt évre szóló, kétévente áttekintésre, illetve felülvizsgálatra kötelezett, helyzetelemzésből és intézkedési tervből álló Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogadtak el. A korábbi gyakorlattól eltérően első ízben a helyi területspecifikus ismeretekkel leginkább rendelkező szakembereket, a helyi önkormányzatok szociális ügyekkel foglalkozó közalkalmazottjait, illetve köztisztségviselőit kérték fel a program elkészítésére.
Milyen útmutatást kaptak a konkrét feladatokhoz?
A Kutatóintézet Oktatási Programjában olyan képzésén vettünk részt, amelyeken további ismereteket szerezhettünk az ilyen típusú programok összeállításról, illetve a konkrét feladatok elvégzéséről. A képzés befejezéseként, mintegy vizsgamunkaként készítettük el végül a saját tervezetünket.
Miből finanszírozták ezt a képzést?
A Türr István Képző és Kutató Intézet az ÁROP-1.1. Pályázatának forrásait használta fel a projekt megvalósításához, amelyet az esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítására írtak ki. Az intézet rendelkezésünkre bocsájtott egy Képzési segédletet, amelynek célja a szakmailag megalapozott, a jogszabályokhoz illeszkedő helyzetelemzés és terv készítésének elősegítése volt, és amelynek jó hasznát vettük a tényleges munka során.
Milyen előnyei származnak Törökbálint polgárainak abból, hogy ez a program létrejött?
Törökbálint eddig is sokat tett azért, hogy polgárai egyenlő eséllyel részesüljenek az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokban. Gondoljunk csak például a Segítő Kéz Szolgálat széleskörű működésére. A program e tevékenységeket foglalta egységes rendszerbe, és segítségével szakmailag még jobban megalapozottan, a törvényekben foglaltaknak megfelelően tudjuk tervezni és véghezvinni ilyen irányú feladatainkat.

P.E.Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!