Kerthelység

2013. júl 09.

Van-e partnerség a partnerek között?

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Pünkösd napjai táján megbolydult a Kinizsi utca környéke. Aláírásgyűjtés indult, követelve a Kinizsi utca és Damjanich utca között fekvő terület zöld övezetben tartását. 155 lakó írta alá a petíciót, ennek körülményeiről, a várható döntésekről kérdeztük Turai István polgármestert.
Jó egy évvel ezelőtt egy Önnel készült riportban szó esett a rendezési tervről „Készül az új településszerkezeti terv” címmel. Ebben a riportban leginkább arról esett szó, hogy a terveket milyen módon kell majd megvitatni az érintettekkel, leginkább a lakossággal. Ha az akkori nyilatkozatát vesszük alapul, akkor most mitől ez az elemi erejű reakció?
Ezt a kérdést az aláírás-gyűjtés kezdeményezőinek is fel lehetne tenni, de természetesen a magam verziója is megvan. Induljunk ki abból, hogy a közmondás szerint: „Akit a kígyó megmart, az a gyíktól is fél.” Nincs rajta csodálkoznivaló, ha egy utca lakói egyszer már megküzdöttek az igazukért, az érdekeikért, eredményesek voltak, aztán meg valami mást, attól eltérőt olvasnak a Város hivatalos honlapján, akkor pestiesen szólva: „felmegy a pumpa”. A Kinizsi utca és Damjanich utca által közrefogott terület – az, ahol a Biofilter és még más cégek telephelyei vannak – 1998-99-ben lakossági kérésre került jelentős zöldfelületet igénylő különleges intézményi övezetbe. A település-rendezés most már jó pár éve folyó tervezési és egyeztetési eljárása során a terület tulajdonosai felvetették, hogy esetleg lehetne-e a területet gazdasági, kereskedelmi szolgáltató övezetbe átsorolni. Ezzel a kérelemmel a Képviselő-testület külön nem foglalkozott, a tervező feladata volt annak megvizsgálása, hogy településrendezési szempontból a felvetés érdemes-e egyáltalán átgondolásra. A tervező véleménye az volt, hogy az esetleges gazdasági övezetbe átsorolást a beépítési százalék és a zöldfelületi arány változatlanul hagyása mellett, az övezetben elhelyezhető gazdasági funkciók körének erőteljes korlátozásával tartja csak elképzelhetőnek.
Akkor hát mégiscsak van alapja a felszólalásnak, hiszen tervezték az övezet átsorolását. Miért nem kérdezték meg erről a közvetlen szomszédságban élőket, az érintett lakosságot?
Mit mondtam eddig? Azt, hogy jelentkezett egy igény a terület tulajdonosai részéről, és véleményt mondott róla a tervező. Ezt mondtam, s nem azt, hogy a Testület bármit elfogadott volna, döntött volna a korábbi övezeti besorolás módosításáról. Amiről döntött, az pontosan az volt, hogy induljon el hivatalosan a vélemények begyűjtése. Azt tettük, amit már tavaly júniusban is jeleztem: bejelentettük, hogy „Figyelem! Lakosság! Elindítjuk a véleményeztetés folyamatát!” Nincs tehát döntés semmilyen átsorolásról, az 1999-ben – a lakosság igényei szerint – kialakított övezeti besorolás megváltoztatásáról. Hozzátenném: a jelenleg érvényes településszerkezeti tervet 2001-ben fogadtuk el, és az is ugyanezt az övezeti előírást tartalmazza: a jelentős zöldfelületet igénylő, különleges intézményi övezetbe sorolást.
A felhívást lapunk is közölte. Ennek köszönhető, hogy aláírásgyűjtés indult?
Nyilván a lap Hírlevél mellékletében olvasható tájékoztatás nyomán is, de olvasható volt május 1-től a Város hivatalos honlapján is. Tudni kell, hogy egy kormányrendelet (314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet)  2013. január 1-től az ilyen elképzelések, javaslatok, tervek – a hivatalosabb megnevezés, jogi szóhasználat szerint „településrendezési eszközök” – véleményezésének új eljárási rendjét írja elő. E rendelet a terv készítése során a lakosságnak, a civilszervezeteknek, az érdekképviseleteknek és még a gazdálkodó szervezeteknek is – őket együtt „partnerek”-nek nevezi a jogszabály – többször is lehetőséget biztosít a tervekkel kapcsolatos véleményük kifejtésére, észrevételeik, javaslataik közlésére. Ezt nevezi a rendelet „partnerségi egyeztetés”-nek. Az első lépés – ez történt most – keretében a „partnerek” a tervezés kezdetekor előzetes felhívást kaptak arról, hogy a tervezési folyamat kezdetét vette.
Igen, ez érthető, de a tervezés már 2008 óta folyik. Akkor mi az, ami most vette kezdetét?
Az újraindított eljárás. Pontosan a már említett jogszabályváltozás miatt döntött úgy a Képviselő-testület márciusban, hogy ezen új előírások figyelembevételével újraindítja az egyeztetési folyamatot. Annyit kellett volna tenni, hogy ezzel kapcsolatban közzéteszünk egy felhívást. A Képviselő-testület azonban úgy döntött, hogy igyekszik az érdekeltek minél szélesebb körének figyelmét felhívni a tervek egyeztetésére. Ezért aztán közzétettük az eddig beérkezett javaslatokat, terveket is. Az értesítéseket Törökbálint civil érdekképviseleti szervezeteihez is eljuttattuk, az értesítő levélhez mellékeltük a tervdokumentációt tartalmazó CD lemezt. A tervezői dokumentumokat teljes terjedelemben közzétettük a Város honlapján, ahol az észrevételek megtételére fórumot nyitottunk.
De akkor most álljunk meg percre! Mindaz, ami a tervezői dokumentációban szerepel, az nem több és nem kevesebb, mint egy, az előzetes tájékoztatási szakasz adatgyűjteménye. Nem Képviselő-testületi szándék, és nem is határozat vagy végleges döntés. Ezt az előzetes tájékoztatási szakaszt az elkészült munkaközi dokumentáció kidolgozása és annak bemutatása követi. Ekkor újabb lakossági, pontosabban „partnerségi” véleményezési szakasz indul. Újra elmondhatja, leírhatja mindenki a véleményét, és csak annak ismeretében, a véleményekre, javaslatokra adott válaszokat követően kerülhet sor Képviselő-testületi döntésre!
Mondhatjuk azt, hogy a Kinizsi utcaiak, a Damjanich utcaiak, mindazok, akik a petíciót aláírták, idő előtt tiltakoztak?
Nem mondhatjuk. Azért nem mondhatjuk, mert a lakók, az érintett szomszédok a partnerségi egyeztetési felhívásra reagáltak – persze a maguk módján. Nyilván nincsen mindenki tisztában azzal, hogy a helyi településfejlesztési kérdésekbe most már – az egyébként meglévő önkormányzati szándék mellett – kormányrendelet is garantálja a beleszólásukat, érdekeik érvényesítését. Így aztán lehetséges, hogy azt gondolták; az Önkormányzat a fejük felett döntött a szomszédos terület sorsáról. Ez magyarázhatja a szokatlanul erőteljes, helyenként éles hangú reakciót.
A tiltakozásból nem csak az derül ki, hogy nem értenek egyet a terület átsorolásával, de azt is felemlítik, hogy a korábbi övezeti funkció megvalósításának az Önkormányzat nem szerzett érvényt. Továbbra is gazdasági társaságok működnek a területen, sőt a Budaörsi Településgazdálkodási szervezet szemetes autói itt parkolnak.
Azt sajnos tudomásul kell venni, hogy a terület nem az Önkormányzat tulajdona. Ha tulajdonos lenne a Város, akkor nyilván más lenne már az összkép a területről. Legyen szabad jeleznem: a Kinizsi utca túlsó oldalán lévő hét hektáros területen – amely Önkormányzati tulajdonban volt – iskola, sportközpont épül. Teljesíti a fejlesztés, beruházás azt az övezeti besorolási célt, amelyet meghatároztunk: a jelentős zöldfelületet igénylő, különleges intézményi övezetbe sorolást. A Damjanich utcából nézve a szomszédos terület jelenleg valóban elhanyagolt, gazos, gondozatlan benyomást kelt. Úgy vélem, ha a mostani településszerkezeti terv átdolgozása során megtartjuk az eredeti zöldterületi, intézményterületi besorolást, akkor a terület rendeződése meg fog indulni. A tulajdonosoknak arra kell számítaniuk, hogy 10-15 éven belül napirendre sem kerülhet a terület más övezetbe sorolása, így ebben az intézményi funkcióban kell megoldást, felhasználást találniuk. Úgy gondolom, hogy ez egyébként nem áll távol a tulajdonosok véleményétől, hiszen a terület egy részén már megindult az erdő telepítése.
A Budaörsi Településgazdálkodási Kft. tehergépjárművei nem maradhatnak tovább a Biofilter területén. A hatályos rendelkezések szerint a Biofilter-nek újra meg kellett kérnie telephelye üzemeltetésére a hatósági engedélyt. Ezt most a jegyző elutasította, pontosan azért, mert nem egyeztethető össze a terület intézményi övezeti besorolásával, több mint a cég oktatási tevékenysége. Ebből szerintem az következik, hogy tehergépjármű tárolására sem lehet a területét használnia. Hozzáteszem: pár napja személyesen jeleztem a budaörsi polgármesternek, hogy a szemeteskocsiknak új tároló helyet kell keressenek.
Polgármester úr, mi fog most történni a terület besorolásával? Mi lesz a sorsa?
A lakossági észrevételekre legyen füle, meg szeme a városvezetésnek. Úgy gondoltam, hogy azonnal lépek ebben a kérdésben, és a tiltakozó levél beérkezte után nyomban napirendre vettem a terület sorsának kérdését. Az elkészült előterjesztésben azt javasoltam a Képviselő-testületnek, hogy soron kívül mondja ki: nem változtat a terület „jelentős zöldfelületet igénylő, különleges intézményi övezetbe” sorolásán. Marad tehát az, amit korábban és most is kért a lakosság. Beszélgetésünk időpontjában még nincs testületi döntés, de úgy gondolom, hogy a június 6-i rendes ülésen elfogadja a Képviselő-testület a benyújtott határozati javaslatomat. Merem ezt gondolni, hiszen az Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága már tárgyalta és támogatta a döntés meghozatalát.
A Településszerkezeti Tervvel kapcsolatban érkezett többi észrevétellel a Képviselő-testület a következő, június végi ülésén foglalkozik majd.

P.I.Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!