Kerthelység

2010. márc 31.

Az első lépéseket már megtettük

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Elsődleges cél, hogy a testület rendelkezzen kellő információkkal a fiatalokról
Hámoriné Olár Mária képviselő asszonnyal, Törökbálint Város Önkormányzatának ifjúsági tanácsnokával az elmúlt évben megvalósult eredményekről és az idei feladatokról beszélgettünk.

– Milyen előrelépések történtek a körzetedben?
– Örömmel mondhatom, hogy több tervemet sikerült megvalósítani. A Játszótér program keretében játszóhelyeket alakítottunk ki, természetesen az új uniós jogszabályoknak megfelelő berendezésekkel, játékeszközökkel. A körzetemben a Dózsa György utcában már elkészült a Tüskevár játszótér. Az utca Érdi út felőli lezárásával egy nagyon kellemes, nyugodt környezetet sikerült megvalósítanunk, hiszen az így kialakult zsákutcában a járműforgalom minimálisra csökkent. A folytatásban szeretnék a „grund” helyén egy igazi focipályát kialakítani, mivel a jelenlegi terepviszonyok nem megfelelők e tevékenységhez. Parkosítással véglegesen rendezni kell ezt a területet, megtartva a hely hangulatos, ligetes jellegét. Ennek szakaszos kivitelezése érdekében elkészült a parkfejlesztési terv, amely tartalmazza „rózsaliget”, tanösvény és pihenőpark kialakítását, valamint kibővítjük egy parkvilágítási tervvel. De valójában a lakosságot most a „Főutca” projekt foglalkoztatja, amelyre 833 millió forintos EU-támogatást nyert a település. Ha beindul az építkezés, részlegesen fel kell újítani és átmenetileg kétirányú közlekedést kell kialakítani a Dózsa György utca Rác tér és Munkácsy Mihály utca közötti szakaszán. Elengedhetetlen feltétel, hogy biztosítani tudjuk a lakosok közlekedését, az iskola, a művelődési ház és intézményeink megközelítését, folyamatosan tájékoztatva a lakosságot. Visszatérve a kérdésre, az elmúlt ősszel az érdi képviselővel közösen sikerült kialakítani új, fedett váróval rendelkező buszmegállókat a Felsővölgyi útnál. Az év folyamán a Virágtanyánál lévő buszvárókat is felújítják.
– Egészen addig, amíg el nem érnek az új megállóhoz a graffitisok…
– Sajnos nem könnyű megakadályozni a rongálást. Az ifjúságnak lehetőséget kell adni, hogy kulturált körülmények között találkozhassanak, hogy alkothassanak, kifejezhessék magukat. Meg kell találnunk a módját, hogy ezeket a gyerekeket valahogy bevonjuk a közéletbe, talán nem okoznának ennyi gondot és képeikre tartalékolnák a festékkészleteiket. Az Ifjúsági Önkormányzat céljai közt szerepel egy graffiti fal létrehozása, ahol versenyt is indítanának, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak alkotásaikon keresztül megmutatni magukat. Ennek kialakításához keresik a megfelelő helyszínt, hogy illeszkedjen a településképbe, és a lakosság is pozitívan álljon a kezdeményezéshez.
– Törökbálint önkormányzata fontos feladatának tekinti, hogy a településen élők élethelyzetének javítása érdekében a társadalom minden rétegét megszólítsa. Az erre irányuló munka fontos elemei az idősebb korosztály és a fiatalok bevonása a város életébe. Mit tett az önkormányzat ennek érdekében?
– Az első lépéseket már megtettük. Megalakult az Ifjúsági Önkormányzat, illetve tavaly az Idősek Tanácsa. Ennek köszönhetően a jövőben aktívabban tudunk majd együttműködni. Ebben az évben felmérjük, hogy milyen igények merülnek fel, milyen célok kitűzésével tudunk együttműködni a tanácsok képviselőivel, amivel jelezni és véleményezni tudják felénk a korosztályuk problémáit, megoldásra váró feladatait. Ifjúsági tanácsnokként az idei programom kialakításában nemcsak kulturális és sportesemények szervezése, támogatása és konferenciákon való részvétel a célom, hanem szeretnék kialakítani a település fiatalsága számára egy úgynevezett ifjúsági pontot. Ez egy segítségnyújtási forma annak érdekében, hogy a korosztály aktuális problémáinak megoldására lehetőséget biztosítsunk, ezáltal rugalmasan tudunk reagálni a váratlan fejleményekre, és szorosabb kapcsolat alakul ki a hivatal, az Ifjúsági Önkormányzat és szervezetei között. Az ifjúsági pont középpontba állítja a speciális kérdésekkel foglalkozó és különböző célcsoportok iránt elkötelezett ifjúsági szervezetek hálózatait, amelyek elsősorban helyi és regionális szinten működnek. A legjobb eredmény az összes partner és hálózat együttműködésével érhető el. Egy honlap elérhetőségével szeretnénk megvalósítani a folyamatos párbeszédet az ifjúságot érintő események biztosítása érdekében, és a személyes segítségnyújtást ügyfélfogadási idő kialakításával, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is részt vehessenek abban a folyamatban, amely élethelyzetük javítását célozza.
– Hogyan kapcsolódik a törökbálinti munka az országos ifjúságpolitikai elképzelésekhez?
– Jó néhány kerekasztal-megbeszélésen vettem részt a Szociális Minisztérium ifjúságpolitikai osztályával, ahol több témán dolgozunk folyamatosan, és minden tájékoztatást, szakmai tapasztalatot megkapok tevékenységem ellátásához, de ahhoz, hogy az Ifjúsági Önkormányzat eredményesen működjön, a fiataloknak is bele kell kóstolniuk a szakmai munkába. Ezért az ifjú képviselőkkel rendszeresen eljárunk országos szakmai fórumokra, tapasztalatcserékre és összegyűjtjük a településünkön is hasznosítható ötleteket.
– Érkeztek visszajelzések, vélemények a munkádról?
– Folyamatosan érkeznek visszajelzések, kérések, amelyekre legjobb tudásom szerint próbálok reagálni vagy segítséget nyújtani. Az elmúlt években egyre több gyermek születik Törökbálinton. A játszóterek megépítése hozzájárult a környéken lakó fiatal, kisgyermekes családok összeismerkedéséhez, a közösségek kialakulásához, ami talán szintén azt mutatja, hogy az itt lakók szeretik a környezetüket, szeretnek itt élni. Végül is ezért dolgozunk.

P.E.


Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!