Kerthelység

2014. júl 02.

Vihar a lomok körül…

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Pontosabban: a lomtalanítás körül. Új szabály lépett életbe ugyanis Törökbálinton. A korábbi lomtalanítási rendszert felváltotta az új, miszerint nem rakhatjuk ki a ház elé mindazt, amire nincsen már szükségünk, ezen túl szó szerint: „házhoz jön” a szemetes, és viszi el feleslegessé a vált holmit. Ez önmagában akár még jó is lehetne, ám a címben említett „vihar” a végrehajtás módja körül alakult ki.
Polgármester úr, miért nem volt jó az eddig megszokott rendszer? Minek köszönhetjük a változtatást?
Nem hiszem, hogy újat mondok azzal, ha felemlegetem: minden évben sorozatosan jöttek a panaszok a lomtalanítással kapcsolatban. Az, hogy a Város két-három héten át úgy nézett ki, mint a cséri telep, az csak a hab a tortán. Évekig próbálkoztunk a lomtalanításra kijelölt hét ideális kiválasztásával, meghirdetésével, a begyűjtés, majd az újabb és újabb szemétkupacok megjelenése a szükségesnél, eltűrhetőnél is hosszabban nyújtotta meg a szemetes heteket.
A lakosság végül is megszokta a regulát, és csak a kukás szemétszállítás napja előtti este rakta ki a ház elé a lomokat. Mégsem működött jól az elhordás?
Igen, végül is megszokottá vált a rendszer, ugyanakkor a közhasználatú nevén: „lomizást” nem szüntette meg. Jöttek mentek az utánfutós Ladák, túrták szét a hulladékgyűjtők az amúgy takarosan kihelyezett lomokat. Törték szét a rossz tévét, hogy kiszedjék belőle a fém alkatrészeket, a bútorokból a zárakat, szétszórták a Nagyi hagyatékából megmaradt, szépen összekötözött Füles-évfolyamokat… A rendetlenség végére megjött a hulladékszállító, és ha talált még valamit, amit el kellett vinnie, akkor azt bedobálta a teherautójába. Ami meg apró volt, szétszóródott, vagy éppenséggel nem is tartozhatott a lomtalanítás körébe, na, azt otthagyta a ház előtt. Lehetett utána takarítani. Ez így nem volt tovább tartható. Azt még külön említsük meg, hogy a lomtalanítás adott munkát bőven a rendőrségnek is, hiszen elvben, a jogszabályok szerint a kihelyezett lomok attól kezdve, hogy kikerültek a közterületre, már a hulladékszállító tulajdonát képezték. Ennek az előírásnak érvényt szerezni elég nehezen lehetett. Ugyanakkor gondoljuk csak végig, a ház elé kitett nagyképernyős LED-tv doboza vajon nem felhívás-e egyes köröknek arra, hogy érdemes ezt a háztartás egy kínálkozó alkalommal „meglátogatni”? Sokszor az is előfordult, hogy az utcák kereszteződéseibe más településekről kisteherautóval hozott szemetet borítottak le.
Ezek érthető indokok, de miből gondolták, hogy a lomtalanítás új rendszere be fog válni?
Valójában ezt már korábban végig kellett gondolnunk, nevezetesen tavaly év végén, amikor közbeszerzési eljárással kellett kiválasztanunk a korábbi szolgáltató: az AVE Tatabánya cég helyett az újat. Meglehetősen szigorú előírásoknak kellett megfelelnie a pályázónak, és ezen előírások nagy része nem is a helyi szabályokból adódik. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet egyébként meghatározta a szolgáltatás ellátásának módját, díját, a közszolgáltatóra és az ingatlantulajdonosokra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Itt került külön megfogalmazásra a lomtalanításra vonatkozó szabály is. Hatályon kívül helyezte az Országgyűlés a hulladéktörvény azon előírását, amely szerint:
„A közszolgáltató évente legalább 1 alkalommal gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról, illetve a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék elszállításáról”. A jelenleg hatályos törvény arról rendelkezik, hogy a szolgáltatónak törekednie kell a lomtalanítás házhoz menő gyűjtés keretében történő megszervezésére.
Törekednie kell? Akkor tehát nem is kötelező?
Azért, ha a korábbi lomtalanítási rendszerrel kapcsolatban ennyi probléma merült fel, meg aztán a törvényalkotó is törli a közterületi begyűjtés lehetőségét, akkor a józan ész is azt diktálja,hogy változtassunk, és a házhoz menő gyűjtést alkalmazzuk.
Azt honnan lehet majd tudni, hogy mikor jön a lomtalanító?
A házhoz menő lomtalanítást évente egy alkalommal lehet kérni március 1. és október 30. között. Az ingatlantulajdonosnak nem kell egyebet tennie, mint időpontot egyeztetnie a szolgáltatóval. Ezt legalább 7 nappal a tervezett (kért) szállítási nap előtt meg kell tennie. Sokan felvetetették, hogy nem fognak ezért kivenni egy nap szabadságot, hogy otthon lehessenek és a lomok elszállítására várjanak. Én úgy gondolom, hogy a viszonylag hosszú, 8 hónapos időszak ad rá lehetőséget, hogy ezt az egy napot a család valamelyik tagja felvállalja. De ha nem, akkor is vannak szomszédok, érdemes is lehet például összefogni, megbeszélni, együttesen kérni a lomtalanítást. Ez még a szolgáltató számára is könnyebbség!
Változott-e az elszállíttatható lomok listája?
Gyakorlatilag nem. Továbbra sem tartoznak a lomtalanítás körébe a gallyak, a salak, a trágya, a szalma, az egyéb növényi és állati hulladékok, az építési, bontási hulladék, az egyéb mezőgazdasági, ipari hulladékok. Figyelni kell arra, hogy nem tartoznak a lomtalanítás körébe az elektromos, elektronikai készülékek, például nem viszik el a rossz tévét, monitort, vízmelegítőt, számítógépet stb. Ezeket év közben bármikor az erre a célra egyes üzletekben, bevásárlóközpontokban kijelölt gyűjtőpontokra el lehet vinni. Egyébként évente egy alkalommal külön, az elektromos, elektronikus készülékek begyűjtésére ingyenesen igénybe vehető gyűjtőpontokat, konténereket helyeztetünk el a szolgáltatóval. Idén ez június 14-én, szombaton lesz, reggel 8 órától délután 2-ig lehet az önkormányzati parkolóban és a Tükörhegyen elhelyezett konténerbe a kiszolgált készülékeket leadni. Nem viszik el továbbra sem a veszélyes hulladékokat, gumiabroncsot, sütőolajat és a heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási szemetet, hulladékot sem. Célszerű gondoskodni a hatékonyság érdekében az elszállíttatásra szánt lomok előzetes csomagolásáról, zsákolásáról, kötegeléséről. Ez alól persze kivétel az olyan nagydarabos lom, mint például a bútor. Van azonban egy fontos feltétele a lomtalanításnak, nevezetesen az, hogy aki kéri a háztól való elszállítást, annak ne legyen a rendszeres heti szemétszállításban díjfizetési hátraléka.
Várható-e változtatás abban az esetben, ha a házhoz menő lomtalanítás új rendje nem váltja be a hozzá fűzött reményt?
Nyilván vizsgálni fogjuk a tapasztalatokat. Azonban nem gondolom, hogy a régi rendszerhez vissza lehet térni. Ha akadozik az új rendszer, a panaszok alapján javíttatni fogjuk a szolgáltatóval a hibákat. Nagyon fontos, a lomokat, lomtalanításra szánt hulladékot a közterületre kihelyezni már nem szabad.
A házhoz menő lomtalanítás bevezetése tisztább, rendezettebb városképet és hatékonyabb közszolgáltatást eredményez. Ezzel összefüggésben arra számítok, hogy a lakossági panaszok száma csökkenni fog. Az új rendszer a környezettudatosabb fogyasztói magatartást erősíti, amivel a környezet védelmét szolgáljuk. A közterületi lomelhelyezés megszűnése környezeti, közbiztonsági és közegészségügyi szempontból is pozitív hatású.

P. I.Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!