Kerthelység

2014. júl 02.

Az első szó a köszöneté

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Választás után és választások előtt állnak Törökbálint polgárai. Ez az év többszörösen is lehetőséget ad mindannyiunknak arra, hogy kifejezzük akaratunkat, és magunk is tevékenyen részt vegyünk az országunk sorsát, valamint a mindennapi életünket egyaránt érintő politikai döntéshozatalban. Az első megmérettetéseken túl vagyunk, de egy fontos lehetőség még előttünk áll. Az országgyűlési választási eredményekről, valamint a jövő terveiről beszélgettünk Menus Zsófiával és Földvári Lászlóval.

Interjú Menus Zsófiával és Földvári Lászlóval, a KDNP és a Fidesz helyi szervezeteinek elnökeivel

Interjú Menus Zsófiával és Földvári Lászlóval, a KDNP és a Fidesz helyi szervezeteinek elnökeivel

Bár általában a hölgyeké az elsőbbség, most mégis először Téged kérdezlek László. Hogyan értékeled az áprilisi választások eredményét és a helyi Fidesz szervezet munkáját?
Igazi átütő sikernek érzem az eredményeket. Mindenképpen sikerként értékelem, hogy Törökbálint polgárai az országos átlagot is meghaladó arányban vettek részt a választásokon. Számomra természetesen ennél is fontosabb, hogy a Fidesz-KDNP szövetség meggyőző fölénnyel nyert a településen. Személyesen pedig, életem egyik legnagyobb vizsgájának éltem meg a parlamenti választásokat, illetve az arra való felkészülést, és nagyon jó érzés, hogy sikerült ilyen jó eredményt elérnünk. Természetesen az első szó a köszöneté, hiszen nagyon sok támogatónk vett részt aktívan a munkában, az emberek mozgósításban. Nélkülük tényleg nem sikerülhetett volna. Számos civil szervezet, köztük a Polgári Körök, a Törökbálinti Erdélyi Magyarok Egyesületének tagjai is sokat dolgoztak a sikerért, de közel száz segítőnk mindenféle szervezettől függetlenül, meggyőződésből áldozta fel idejét és energiáját a siker érdekében. Köszönjük nekik és köszönjük Törökbálintnak!
Mi volt a legnehezebb feladat számodra a kampányban?
A legnehezebb talán – magas számuk miatt – a segítőkkel való kapcsolattartás, illetve az ő munkájuk koordinálása volt. Ehhez társult még a támogatói aláírások gyűjtése, ami további feladatokat rótt ránk. Az is igaz, hogy az aláírásgyűjtéseknek köszönhetően nagyon sok törökbálinti emberhez jutottunk el, akiknek így személyesen is ki tudtuk kérni a véleményét. A másik nehézséget az okozta, hogy egy új csapatnak kellett jól teljesítenie. Az utóbbi években a helyi Fidesz ugyanis teljesen megújult, átalakult, felfrissült. Öröm, hogy az első „akadályokat” sikeresen vettük. Jöhet a következő!
A Fidesz-KDNP elsőként ért be a célba áprilisban és mire a lap megjelenik, már túl vagyunk az EU parlamenti választáson is. A pártoknak azonban hamarosan újra a rajtvonalra kell állni , hiszen ősszel önkormányzati választások lesznek. Mire számítasz, és miben látod ennek a választásnak a jelentőségét?
Az országgyűlési választásokon Magyarország polgárai elég egyértelműen kifejezték, hogy egyetértenek a Kormány előző négy évben folytatott politikájával, elismerik az eddigi eredményeket és várják, sőt elvárják, hogy a változások ebben a szellemben folytatódjanak. A bizalommal tudni kell élni! Országos szinten kaptunk még négy évet, hogy az esetleges hibákat is kijavítsuk és az országot egy stabil, fejlődő pályán tartsuk. Az önkormányzati választás viszont más. Az előkészületek már folynak. Folyamatosan dolgozunk a Fidesz-KDNP pártszövetség helyi programjának összeállításán. Stabilitásra, kreativitásra, új irányokra, új arcokra, új lendületre van szükség. Bízom abban, hogy olyan programot sikerül az emberek elé tárnunk, amelyben mindenki megtalálhatja majd a számára fontos dolgokat. A program megvalósításához természetesen szükség van megfelelő emberekre is. A Fidesz-KDNP helyi képviselő jelöltjeit, valamint polgármester jelöltjét a Fidesz tagság választja. Az őszi választás eredménye az életünkre óriási hatással lesz. Részemről mindig is az építő változást, megújulást, „frissülést” pártoltam. Olyan emberekre van szükség, akik képesek Törökbálint lakosságának érdekeit maximálisan képviselni, lokálpatrióták és feddhetetlenek. A mi csapatunkban biztosan lesznek új arcok is néhány „régi motorossal”, tapasztalt vezetővel. A nyelveket beszélő diplomás fiataloké a jövő, nekik több lehetőséget kell adni!
Úgy látom, hogy minden pozícióra meg fogjuk találni azt az embert, aki képességei, illetve eddig elért munkája – legyen az köz- vagy privátszféra –, eredményei alapján méltán számíthat majd a törökbálinti polgárok támogatására is. A munkában nagy segítségemre van a helyi KDNP és személyesen Menus Zsófi, a párt elnökasszonya. Folyamatosan kikérem a véleményét és úgy érzem, nagyon eredményesen, egymást kiegészítve tudunk együtt dolgozni.
Zsófi, gondolom a KDNP köreiben Ti is örömmel nyugtáztátok a Szövetség győzelmét. Miben látod a kisebbik kormányzó párt szerepét az eredményekben?
Természetesen számunkra is nagy boldogság az április 6-i választásokon elért szép eredmény. Nagy örömünkre szolgál, hogy városunkat – az egyébként eredendően KDNP-s – Aradszki András képviselheti a Parlamentben. A munkákból – mind a kampány során, mind azt megelőzően – természetesen mi is kivettük a részünket, amit ezúton én is köszönök minden segítőnek. Úgy gondolom azonban, hogy a konkrét munkavégzés mellett Törökbálinton a KDNP szerepe a választások sikerében az volt, hogy nem különállóságunkat kívántuk hangsúlyozni, hanem igazi szövetségesként, szinte egy emberként tudtunk együtt dolgozni a Fidesszel. Úgy érzem, különösen igaz ez a párt helyi elnökével, Földvári Lacival való munkakapcsolatunkra, ami – azt hiszem, bátran mondhatom – az elmúlt hónapok során barátsággá, valódi szövetséggé épült. Olajozottan tudunk együttműködni és kölcsönös bizalom alakult ki közöttünk. Köszönhető ez persze nem utolsó sorban annak, hogy azonos értékek mentén gondolkodunk és az ország, de főként városunk jövője kapcsán is nagyon hasonló elképzeléseink vannak. Azaz, immár minden adott a hosszú távú, eredményes együttműködéshez.
Mi az, ami a KDNP számára hangsúlyosabban esik latba például egy helyi program összeállításánál?
Talán furcsa lehet, hogy pártelnökként ilyet mondok, de úgy vélem, helyi szinten a „klasszikus” pártpolitizálást érdemes kicsit háttérbe szorítani, hiszen előtérbe a helyi problémák megoldásának kell kerülni. Azaz,  legfontosabbnak azt tartom, hogy saját városunk problémáira tudjunk értelmes és reális válaszokat adni. Ha a KDNP szerepét keresem e munkában, akkor Miniszterelnök úr szavai jutnak először eszembe, aki úgy fogalmazott, hogy a KDNP ennek a szövetségnek a „zászlós hajója”, azaz egy olyan szervezet, amely a közös terveknek, a közös munkának a biztos ideológiai hátteret adja. Az alapvető, keresztény gyökerű erkölcsi normák érvényesülése mellett azért dolgozunk, hogy a kereszténydemokrácia legfőbb alapelvei – a perszonalitás, szolidaritás, szubszidiaritás – a helyi program hátterében is megjelenjenek. A perszonalitás alapelvéből az emberi méltóság, és egy személyközpontú társadalom ered, a szolidaritás alapozza meg az emberek közötti együttműködést, közösségvállalást és segítést, a szubszidiaritás pedig – nagyon leegyszerűsítve – a helyi közösségek autonómiáját, a saját ügyek intézésének jogát jelenti, ahol a hatalom egyfajta védőhálóként funkcionál. Úgy gondolom ezeknek az alapoknak a megteremtése és folyamatos biztosítása a feladata a KDNP-nek, helyi szinten is.

Perjés ErzsiLapozzon bele
november–decemberi számunkba!