Kerthelység

2013. júl 09.

Dr. Aradszki András köszöntője a Pest megyei Gazdasági Kamara törökbálinti küldöttgyűlésén

Írta: admin Kategória: ESEMÉNYEK

2013. május 31.
Május 31-én, a Pest Megyei Ipar és Kereskedelmi Kamara – megalakulása óta első alkalommal – Törökbálinton tartotta meg soros közgyűlését.A helyszín kiválasztásának apropója, hogy – EU-s támogatással – Törökbálinton épül a PMIKK új központi épülete.

Az EU-s projekt a szomszédos országok intenzívebb gazdasági és kulturális együttműködését szorgalmazva elősegíti, hogy a kamara szorosabb kapcsolatot létesítsen a határ túlsó oldalán lévő településsel, Dunaszerdahellyel, ahol egy inkubátorház épül. A május 31-i közgyűlést Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő megnyitó beszéde tette ünnepélyessé.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Május 28-án, a Kultúra Pápai tanácsának elnöke (Gianfranco Ravasi bíboros) felszólalt egy római tanácskozáson, amely a „Társadalmi jólét. A boldogság, mint a gazdaság mércéje” címet viselte. Ebben a Szentszék képviselőjeként égre világosan rámutatott a mai gazdasági fő problémájára, amelyből a válság és minden egyéb gazdasági bonyodalom fakad: „A közgazdászok egyre inkább tudatában vannak, hogy nem elegendő pénzügyi kritériumokat, a piac törvényeit és monetáris elméleteket alkalmazni. Vissza kell térni a valós gazdasághoz, ahogy ezekben a napokban Ferenc pápa emlékeztetett erre. A Szentatya szerint a gazdaság számára meghatározó probléma antropológiai jellegű: a társadalom és az értékek válsága.”
A Wall Street nagy működtetői nem rendelkeznek emberi érzékenységgel és etikai értékekkel. Számukra a gazdaság csak egy rideg technika, amely inkább a virtuálissal, mint a valóssal játszik. Ez a pénzügyi játszma azonban emberek halálát okozza, és egész országokat sodor kétségbeesésbe. A boldogság nem pusztán „anyagi”, belső arca is van, amely fizikai örömből, de elsősorban emberségből és spiritualitásból áll – mutatott rá a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke.
A gazdaságnak az embert kell szolgálnia, az ember boldogsága pedig emberségből és spiritualitásból áll. Ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, a spekulációktól, adómanipulációktól, virtuális üzleteléstől vissza kell térnünk a tisztességes munkához. Ez adja meg az ember méltóságát és teremti meg országunk jövőjét. Ezen dolgozik Magyarország kormánya is, amikor próbálja újra helyzetbe hozni a kis- és középvállalkozásokat, a családi gazdaságokat, és igyekszik rendbe tenni a szakképzést.
A FIDESZ-KDNP kormányzás első dolgai között szerepelt, hogy programjához erős szövetségest keresve átalakítsa a kamarák működésének jogszabályi hátterét, megerősítse működési hátterüket, felkészítse őket a növekvő és fontos feladataik teljesítéséhez. Úgy látom, hogy szövetségünk erős és hosszútávon a nemzet boldogulását fogja szolgálni. Pest megye és Érd és az érdi járás vállalkozói fontos szerepet kapnak abban a programban, amely a gazdasági növekedést hivatott beindítani, amely növeli a vállalkozások jövedelmezőségét és bátorítja a befektetéseket. Ha rápillantunk a statisztikákra, látjuk, hogy ez a térség jó gazdasági teljesítésre képes, ami a Kamara, az Önök munkáját dicséri.
Tudom, hogy vannak még gondok néha, az ország átalakítása sem megy egyik napról a másikra, de az irány jó, és látható, hogy Magyarország egyre jobban teljesít. Az Országgyűlés számos, a foglalkoztatást elősegítő, a vállalkozásokat támogató törvényt hozott. Gondolok itt a munkahelyvédelmi programra, a rugalmasságot segítő munkatörvénykönyvére, az építőipari lánctartozások megszüntetését segítő törvényre. E mellett a Nemzeti Bank új programjával, ami 750 milliárd Ft összeggel könnyíti a bankok hitelezési képességét. Mert minden vád ellenére nem vagyunk a bankok ellenségei. Nagy örömömre szolgál, hogy ebben a munkában társam Kupcsok Lajos úr is, aki a Pest megyei és Érd megyei Jogú Város Kereskedelmi és Ipari Kamara főtitkára. Megemlítem azt is, hogy 2010-től kezdődően az érdi járás vállalkozóihoz közel 3 milliárd Ft fejlesztési támogatás érkezett, ami nem kis összeg. Csak gratulálni tudok a sikeres és eredményes pályázatokhoz!

Kedves Egybegyűltek!
Ha mindezt tovább tudjuk vinni a következő években is, joggal bízhatunk abban, hogy a becsületes, értékteremtő gazdasági szemlélet egyre inkább elterjed hazánkban, mert egyre többen veszik észre, hogy csak ilyen mentalitással lehet hosszú távon előre jutni, és elindulni a jólét megteremtése felé. Azon dolgozunk, hogy a jövőben ne érje meg másként vállalkozásba fogni és gazdasági tevékenységet folytatni. Mert csak egy lehetőség van kitörni a bálság teremtette mókuskerékből, a lánctartozásokból és az adósságcsapdákból: erőteljes kormányzati segítséggel becsületes módon értékteremtő munkába kell fogni. Ez azután majd magával hozza a fejlődés beindulását és lendületét.
Kívánom, hogy ez a kamarai küldöttgyűlés, amit ezennel örömmel megnyitok, segítse a gazdaság megújítása iránt elkötelezett vállalkozók és egyéb szakemberek munkáját abban, hogy megtalálja Magyarország boldog jövőképét az emberség és a spiritualitás alapján álló gazdaság kialakításában.
Eredményes, jó munkát kívánok mindnyájuknak!Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!