Kerthelység

2013. júl 09.

Ki lehet ma „hős” Magyarországon?

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Megemlékezés a Hősök Napjáról

A magyar törvényhozás először 1917-ben hívta életre a Hősök Napjának ünnepét, hogy méltóképpen megemlékezzünk azokról, akik a háborúk poklában az életüket áldozták a hazáért, Magyarország szabadságáért.

Az ünnepet a szocialista éra alatt nacionalistának bélyegezték és ünneplését betiltották. 2001-ben az első Orbán kormány idején újra törvénybe foglalták, hogy május harmadik vasárnapján az ország azokra emlékezik, akiknek az élete árán élhetjük ma is mindennapjainkat az ezer éve fennálló Magyarországon. Törökbálint Önkormányzata is megtartotta ünnepi megemlékezését az Új Köztemetőben. Az ünnepi beszédet Bíró László, a Magyar Hadsereg tábori püspöke tartotta, aki a megemlékezés után örömmel válaszolt a Kerthelység kérdéseire.
Püspök úr! A Hősök napján a háborúkban elesett katonákra, és civilekre emlékezünk, akik életüket áldozták a hazáért. Hogyan lehet ma hős valaki Magyarországon?
Természetesen békeidőben egészen más jelentése van a „hős” szónak. Ha ezt a fogalmat a tiszta eredetiségében nézzük, akkor az önfeláldozás, az életünk odaadása az, ami igazán hőssé tehet bennünket, és ezt valójában minden édesanya és édesapa megteszi, aki családot vállal, aki gyerekeket nevel. Az ünnepi beszédben nem volt már idő kitérni arra, hogy a katonák, akik a csatákban az életüket adták, azon túl, hogy parancsra cselekedtek, tulajdonképpen másokért, a családjukért, a népükért adták az életüket. A mai ember, a mai társadalom sokban különbözik ettől a felfogástól. Sokan félnek az elköteleződéstől, nem akarnak családot alapítani, pedig önmagunkért élni, önmagunkhoz visszakanyarodni nem jó dolog. Az, aki el tudja engedni az életét, aki másokért tud élni, az él tartalmas életet.
A honlapjukon láttam, hogy jelenleg tíz tábori lelkész dolgozik a hadsereg kötelékén belül. Ez a létszám sok vagy kevés?
Nagyon kevés. Bár nem csak tízen vagyunk, mert van több „bedolgozó” nyugdíjas papunk is, akik segítenek elvégezni a szolgálatot, lelkipásztorai a katonáknak és családjaiknak egyaránt. Ellátnak minden olyan feladatot, amelyet ez a munka megkövetel. Keresztelnek és temetnek, gyóntatnak és áldoztatnak, ugyan úgy, mint azok a papok, akik a civil életben dolgoznak.
Szintén a weboldalukon láttam, hogy a tábori lelkipásztoroknak egyben katonai rangjuk is van, tehát ők egyben katonák és papok is?
Igen, ez így van. A hadsereg kötelékében van protestáns és katolikus lelkész is és két zsidó rabbi is szolgál.
Mi az alapvető küldetése egy tábori lelkésznek?
Az ember láthatatlan oldalának gondozása. A mai társadalom lekopasztja az emberi lényt, csak tárgynak tekinti, aki termel, értékesít és fogyaszt. Pedig minden ember több ennél és mindenkiben, még a legmegátalkodottabb ateistában is, ott van a transzcendens, a láthatatlan, a megfoghatatlan lélek, amelynek ugyanúgy gondozásra van szüksége, mint a testnek. A katonaságnál, ahol adott esetben akár a halál is karnyújtásnyi közelségbe kerülhet, nagyon nagy az igény ennek a megfoghatatlan, láthatatlan erőnek a jelenlétére, a katonák és hozzátartozóik lelkének gondozására. Éppen ezért van nagy szükség a tábori lelkipásztorokra, akik meg tudják adni ezt a segítséget. A legjobban szervezett, legjobban felszerelt hadsereg is gyenge, ha nincs ott a transzcendens erő, amely a katonák lelkét erősíti. Ezért nagyon rosszul érzi magát az a hadtest, amelynek átmenetileg esetleg nincs lelki gondozója.

Születési helye és ideje: Szekszárd, 1950. 10. 31.
Pappá szentelés helye, ideje: Szekszárd, 1974. 06. 23.
Püspökké szentelés helye, ideje: Kecskemét, 1994. május 21.
1994. április 18-án Őszentsége II. János Pál pápa Castrae Galbae-i címzetes püspökké és kalocsa-kecskeméti segédpüspökké nevezte ki. 1994. május 21-én szentelték püspökké a kecskeméti Társszékesegyházban. 1994. június 1-től 1995. augusztus 1-ig kalocsa-kecskeméti érseki helynök. Emellett a Főegyházmegyei Szinódus (1995-2000) koordinátori feladatait is ellátta. 2005-től 2009-ig a Központi Papnevelő Intézet rektora Budapesten. 2008. november 20-án Őszentsége XVI. Benedek pápa kinevezi Magyarország Katonai Ordináriusává. Beiktatása 2009. január 09.-én volt a Szent István Bazilikában Budapesten. A Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferense.

Ön miben látja a Hősök Napja ünnepének jelentőségét?
Kell, hogy emlékezzünk a hősökre. Mert nem írhatjuk le a halottainkat. Ők segítenek bennünket, hogy kapcsolatban maradjunk a saját múltunkkal. Amikor emlékezünk rájuk, akkor valójában tanúságot teszünk arról, hogy a személyi méltóságon túlnő a halál. Hiszen a hősök, akikre emlékezünk, mind emberek voltak. Konkrét személyek, valakiknek a fiai, apái, férjei, testvérei. És nekik köszönhetjük, hogy ma itt vagyunk. Bízom benne, hogy ez a nem olyan régen újjáéledt ünnep újra beágyazódik majd a magyar ünnepek sorába, és egyszerre lesz az önfeláldozó hősök és az élet, az értékek védelmének emléknapja. Nem mindenkinek van lehetősége, hogy nagyszerű dolgokat vigyen véghez, de mindenki előtt ott a lehetőség, hogy a kis dolgokat nagyszerűen végezze a mindennapokban. Az önfeláldozó, szeretetteljes élet lehetősége ott áll mindannyiunk előtt.

Nyíri ErzsiLapozzon bele
november–decemberi számunkba!