Kerthelység

2011. aug 31.

Ismét árvíz…

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Megismétlődött július 24-én, vasárnap kora este a tavalyi árvíz. A felhőszakadás okozta csapadék elöntötte Törökbálint mélyebben fekvő területeit. Már tavaly május végén is előfordult egy ilyen eset. A körülményekről, történtekről kérdeztük Turai István polgármestert.
Polgármester úr, nem járt elég tanulsággal a tavalyi eset? Nem kellett volna jobban felkészülni a megismétlődő katasztrófára?
Természetesen fel kellett készülni, és egyre inkább fel kell készülni a jelentősebb csapadékmennyiségekre. Azt hiszem, nem mondok újdonságot azzal, hogy ilyen és hasonló esetekben már érezzük a klímaváltozás hatását. Azt mondják a szakértők, tervezők, hogy amikor a felszíni csapadékelvezetést tervezik (átereszek átmérőit méretezik, patakűrszelvényeket, folyásfelszíneket, záportározókat terveznek), az ötvenéves legnagyobb, dokumentált eső alapján végzik a számításaikat. Most nemhogy az ötvenéves maximumot haladta meg a víz, de alig több mint egy esztendő leforgása alatt két alkalommal is túllépte ezt a mennyiséget. Nemcsak én mondom, hanem már a vízügyi szakma is: felül kell bírálni, újra kell számolni a korábbi terveket. Így tehát fel kellett készülni, és már tavaly is tettünk lépéseket a felkészülés érdekében.
Mégis elöntötte a patak a Szent István utca és a Dózsa György utca közötti területeket.
Ebben az is közrejátszott, hogy – miként tavaly is – még mindig tart az M0-s autópálya bővítésének építkezése. Álláspontunk szerint a károk bekövetkezésében nagy szerepet játszott, hogy az M0–M7-es csomópont átépítésekor nem gondoskodtak megfelelően a felszíni csapadékvíz-elvezetés megoldásáról, s arról, hogy a munkaterületről ne juthasson töltésanyag a Hosszúréti patak vízgyűjtő területére. Ezért – takaró növényzet hiányában – a víz lemosta a töltést és akadálytalanul zúdult rá a településre. Kiterült a Szent István utca, illetve a Dózsa György utcai telekingatlanok területére, magával hozva különböző szennyező anyagokat is.
Felszólították az építkezésért felelősöket a károk felszámolására?
Azonnal, már akkor, amikor észleltük a patak felduzzadását. Elek Sándor alpolgármester úrral, Gyarmati Mihály és Géczy Krisztián képviselő urakkal jártuk végig a károk helyszíneit és igyekeztünk segítséget adni a megszorultaknak műszaki, technikai eszközök biztosításával. A katasztrófavédelem is a segítségünkre sietett. Személyesen irányítottam a védekezési munkákat, de a helyszínre hívtuk a kivitelező COLAS Hungaria képviselőit is, két nappal később, július 26-án, kedden pedig a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (az állami beruházó) és a COLAS Hungaria (kivitelező) képviselőit, a tervezőket, műszaki ellenőröket. Helyszíni bejárást tartottunk és pontosan ismertettük velük a károkozással kapcsolatos véleményünket és elvárásainkat. A tárgyalásokat azóta is folytatjuk, és azt kell mondanom, hogy szokatlanul pozitív a tárgyaló partnereink hozzáállása. Több helyen azonnal elvégezték a károk felszámolását, de természetesen még számos egyéb helyen kell szembenézniük kármentesítéssel. Adott esetben olyanokkal is, amelyek már nem hozhatók helyre, így kártalanítás lesz a vége.
Ez azonban csak az egyik része a dolognak. A történtek miatt levélben fordultam a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez és a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-hez. A helyzetet ismertető levelekben – előzményként – bemutattam, hogy az M0-s autópálya építése óta (és azzal összefüggésben) az előző évi után immár ez a második eset, amikor a települést, a magán- és állami ingatlanokat jelentős mértékű kár érte. Kértem, hogy az autópálya építésének körülményeit a legapróbb részletekig vizsgálják felül, valamint sürgős intézkedést arra vonatkozóan, hogy a beruházó azonnal oldja meg az építés közbeni megfelelő vízelvezetést, rendeljen meg tanulmánytervet a szükséges vízbiztonság kialakíthatóságához, illetve a „havária” víztározók kiépítéséhez.
Azt olvastuk a város honlapján, hogy felhívással fordult a lakossághoz is a károk összesítése érdekében.
Így van. Arra hívtam fel a figyelmet, hogy a károk megtéríttetéséhez szükség van az érintett lakosság együttműködésére, közreműködésére is. Segíteni – főként – azzal tudnak, ha az eseményekről esetleg készített képi dokumentumokat rövid írásos információval együtt (helyszín, időpont, a beazonosításhoz szükséges egyéb fontos információk) eljuttatják a Beruházási Iroda vezetőjéhez, Katona Tímeához (Törökbálint, Munkácsy u. 79., Polgármesteri Hivatal, 7. számú iroda; tel.: 06-23-335-021/263;
e-mail: katona.timea@torokbalint.hu vagy beruhazas@torokbalint.hu).
A kárenyhítés kikényszerítése érdekében ajánlatot kértem és szerződést kötöttem igazságügyi szakértővel. Feladatuk a károk felmérése, és nem csak az önkormányzati tulajdonokban, sokkal inkább a magántulajdonokat illetően. A szakértők már járják a helyszínt, augusztus 1-jétől folyamatosan keresik fel az érintett ingatlanokat.
Milyen, mekkora kára keletkezett az önkormányzatnak?
Ismét elmosott utakat, útpadkákat a lezúduló víz, ezek helyreállítása már az özönvizet követő napon megkezdődött. Külterületeken földutakban esett kár. Az Alsóerdősor utcai sportpályáról megint lemosta a vörös salak egy részét. A Városháza mögötti parkoló mellett tóvá duzzadt a patak, ez minden bizonnyal összefügghetett a Munkácsy Mihály utca 14. szám előtti kárral. Itt a patak zárt szelvényben halad, és a hatalmas mennyiségű víz szabályosan „felrobbantotta” a zárt boltozatot. Beszakadt a patak, és amíg a mederbe hullott köveket, földet nem mosta ki az áradat, addig a beszűkült keresztmetszet feltorlaszolta víz lefolyását. Ki kellett bontani ezen a részen a patakszelvényt, és gyakorlatilag újjá kell építeni. A helyreállítás során tapasztaltunk egy ettől a helytől vagy 40 méterre eső hasonló veszéllyel fenyegető részt, így ezt most szintén ki kell bontanunk és a sérüléseket helyre kell hozni.
Ma még nem tudjuk számszerűsíteni a károkat – mint említettem, ez az igazságügyi szakértők feladata lesz –, de az első becsléseink szerint is meghaladja a 20 millió forintot.

P.I.Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!