Kerthelység

2010. szept 30.

„Én tartozom köszönettel az elmúlt évekért”

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Csuka Attila alpolgármesterrel áttekintettük az elmúlt ciklus eredményeit, ennek az időszaknak a sikeres és kevésbé sikeres beruházásait és az esetleges kudarcok okait. Ezenkívül természetesen szó esett az önkormányzati választások esélyeiről is.
– Alpolgármester úr! Lassan véget ér ez a választási ciklus, Ugyanakkor ön az első alpolgármester, aki főállásban látta el feladatait. Hogyan értékeli az elmúlt éveket?
– Valóban, a 2008-as időközi önkormányzati választások után a képviselő-testület úgy döntött, hogy a társadalmi tisztségű alpolgármester mellé egy főállású alpolgármestert választ. Ennek az alpolgármesternek kettős feladatot adott a testület. Egyrészt a polgármester általános helyettesítését, ami azt jelenti, hogy távolléte vagy akadályoztatása esetén teljeskörűen lássa el a polgármester feladatait, másrészt olyan kiemelten fontos szakterület, mint a településünkön zajló beruházások és fejlesztések felügyeletét. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a polgármester felkérése és a képviselő-testület döntése alapján ezt a feladatot elláthattam.
– Az ön által felügyelt szakterület szempontjából hogyan értékeli az elmúlt éveket?
– Az előző évekhez képest jelentős változást hozott a Pannon – ma Telenor – Törökbálintra települése. A pénzügyi lehetőségeink jelentős bővülésével megnőtt azoknak a feladatoknak a száma, amelyeket a költségvetésünk tervezésekor felvállalhattunk. Ugyanakkor az első időszakban azt tapasztaltam, hogy a polgármesteri hivatal beruházási csoportja sem létszámában, sem személyi állományában, sem működési struktúrájában nem lesz képes megfelelni a megnövekedett feladatszámból eredő kihívásoknak, ezért neki kellett állni a hatékony működésre képes szervezeti egység kialakításának. Lassan átalakult a személyi állomány, igyekeztünk a hiányzó szakterületekre megfelelő képzettséggel és szakértelemmel rendelkező kollégákat felvenni. Tisztázni kellett a felelősségi köröket, hiszen az első időszakban gyakran ütköztem abba az akadályba, hogy nem lehetett egyértelműen kideríteni, hogy egy adott feladatnak ki a gazdája, ki a felelőse. Mindemellett a munkatársaimból olyan csapatot kellett építeni, hogy a saját feladataik ellátása mellett segítsék egymás munkáját is.
– Voltak konfliktusok az átalakítás során?
– Igen, hiszen minden változás óhatatlanul hordoz magában konfliktusokat. Ugyanakkor ezeket mégis szükséges felvállalni, hiszen a mi feladatunk, hogy a munkánkat településünk javára a lehető leghatékonyabban lássuk el. El kell mondanom, hogy a konfliktusok kezelésében teljes támogatást kaptam Turai István polgármester úrtól, aki minden esetben mellém állt, amikor erre szükség volt. Mint ahogy segítette munkámat dr. Horti István jegyző úr, aki vitathatatlan szakmaisággal támogatott a feladataim ellátásában. Mindhármunkban egységes volt a szándék, hiszen tudtuk, hogy a régi struktúra már nem elég hatékony, de csak a település vezetőinek teljes egyetértésével lehet sikeresen véghezvinni ezeket a folyamatokat. Ma úgy ítélem meg, hogy egy sokkal felkészültebb, átláthatóbban és csapatként működő beruházási iroda működik a polgármesteri hivatalban, amely képes lesz ellátni a következő évek feladatait.
– Ön szerint melyek voltak a sikeres és melyek a kevésbé sikeres beruházási feladatok?
– A beruházási feladatok összességéről nehéz egy rövid intejú keretében beszámolni, ezért a két és fél éves tevékenységemről részletes beszámolót készítek, amelyet minden háztartásba eljuttatok. Azokban az ügyekben jutottunk el nehezebben – vagy egyáltalán nem – a kivitelezésig, ahol az állami szervezetek együttműködésére volt szükség. Ilyenek a körforgalmak, amelyek elsősorban állami utakat érintettek, vagy azok az egyéb beruházások, amelyek a tulajdonviszonyok okán az állam együttműködését igényelték volna. Sajnos sok esetben voltunk szenvedő alanyai az elmúlt években az állami döntéshozó szervek működésképtelenségének.
Ennek ellenére összességében sikeresnek ítélem meg a feladatok elvégzését. A munkatársaimmal közösen ez alatt az időszak alatt mintegy 200 előterjesztést jegyeztünk, amelyek többségét a képviselő-testület teljeskörűen vagy apróbb módosításokkal támogatta. Ezt köszönöm képviselőtársaimnak! Még az ellenzéki oldalról érkezett bírálatokban, módosító javaslatokban is többször éreztem a jobbító szándékot, mint a mai magyar politikai légkörre jellemző hozzáállást.
– Ejtsünk néhány szót a polgármester helyettesítésével kapcsolatos feladatairól is. Melyek voltak ezek?
– A polgármester helyettesítése azokban az időszakokban volt szükséges, amikor vagy távol (például szabadságon) volt, vagy valamilyen más okból akadályoztatva volt a feladatai elvégzésében. Ilyenkor el kellett látni az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal működéséhez szükséges napi teendőket: a testületi ülésekre készülő előterjesztések elkészítését, a testület munkájának előkészítését, a testület által hozott határozatok végrehajtását stb. Egy ízben a polgármester szabadsága alatt rendkívüli ülést kellett összehívnom, amelyen több más napirend között annak a bizonyos rossz emlékű vizitdíjnak az átvállalásáról döntöttünk, egy ízben pedig a képviselő-testület rendes ülését is én vezettem.
Számomra ugyanakkor a helyettesítésben eltöltött két és fél év a tanulás időszaka is volt. Egyrészt nagyon sokat tanultam Turai István polgármester úrtól, másrészt pedig elsajátíthattam azokat az ismereteket, amelyeket sehol másutt nem lehet megszerezni, mint a hivatal falai között, a hivatal napi munkáját belülről megismerve.
– Októberben önkormányzati választások lesznek. Mi a véleménye az esélyekről?
– Igen, októberben minden politikusnak újra meg kell mérettetnie magát. Én a választási törvény módosulása alapján újraalakított körzetek közül függetlenként a 6-os választókörzetben indulok, amelynek részei: Anna-hegy, Pistály, Rudák-telep, illetve Szabadházi-hegy. Abban a helyzetben vagyok, hogy pusztán a munkám alapján meg tudnak a választók ítélni. Ők döntenek arról, hogy folytathatom-e a munkát, vagy valaki mást bíznak meg a képviseletük ellátásával. Bárhogyan alakul is, én mindig büszke leszek arra, hogy ezt a pozíciót két és fél évig betölthettem és szolgálhattam a településemen élőket. Én tartozom köszönettel az elmúlt évekért!

F.K.Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!