Kerthelység

2010. ápr 30.

Hogyan vihető kiskorú gyermek külföldre?

Írta: admin Kategória: Fogyasztó és állampolgár

Az egyre növekvő számú válások tükrében mindinkább fontossá válik, hogy tisztában legyünk azzal, hogyan jogszerű a kiskorú gyermek külföldre vitele. A jogi útvesztőben állandó jogi szakértőnk, dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd segít tájékozódnunk.

– Hogyan vihető a kiskorú gyermek külföldre, ha a szülők külön élnek?
– Két fontos szempontból kell kiindulni. Egyrészt, hogy a gyermek melyik szülőnél van elhelyezve, valamint hogy a külföldi tartózkodás ideiglenes jellegű, avagy tartós, netán a letelepedés céljával történik. Mindenképpen jogellenes, ha a szülő a nem nála elhelyezett gyermeket – akár csak rövid kinn tartózkodás idejére is – viszi külföldre. Más a helyzet, ha a szülő a nála elhelyezett gyermeket viszi külföldre, hiszen ő ezt rövid kinn tartózkodási céllal teljesen korlátozásmentesen teheti meg, erre senkitől nem kell engedélyt kérnie.
Tartósan vagy letelepedési céllal azonban a nálunk elhelyezett gyermeket is csak akkor vihetjük külföldre, ha ahhoz a másik szülő is hozzájárult, avagy bírósági döntés rendelkezik róla, hogy ezt megtehetjük.
– A letelepedés céljával történő távozás egyértelmű, de milyen időtartamot értünk ideiglenes kinn tartózkodáson?
– A Legfelsőbb Bíróság vonatkozó állásfoglalása az egy év időtartamnál húzza meg a határt az ideiglenes és a tartós külföldön tartózkodás között.
– Mi a jogi alapja annak, hogy az a szülőtárs is széles körű döntési joggal rendelkezik, akinek nem áll nevelésében a gyermek?
– Egyrészt természetesen igen fontos, hogy ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot. Fő szabály szerint ez a jog azt a szülőt illeti meg, akinél a gyermeket elhelyezték. De közös megállapodás alapján a közös szülői felügyeleti jog megállapítására is van lehetőség. Ugyanakkor a szülői felügyeleti joggal nem rendelkező szülőt is megilleti a jog, hogy a gyermek életét érintő legfontosabb kérdésekbe beleszólása legyen. Ebbe a körbe tartozik a gyermek külföldi letelepedésének vagy tartós külföldi tartózkodásának tárgyában való döntés is.
– Mi a teendő, ha a szülőtárs jogellenesen vitte a gyermekünket külföldre?
– Annak az államnak a hatóságainál kell eljárást kezdeményezni, amelynek a területére a gyermeket elvitték. Az elvitel jogellenességének megítélése kérdésében az egyezmények értelmében a magyar anyagi jogot kell alkalmazni.
Érdekességként megjegyzem, hogy az eljárások megindításához nem szükséges ténylegesen megvalósulnia az egy évet meghaladó kinn tartózkodásnak, elegendő, ha a jogsértő szülő szándéka kiterjed erre. Ebben a kérdésben maga az illetékes bíróság foglal állást az eset minden körülményének mérlegelése alapján.

dr. Moravcsik Krisztina
Iroda:  2040 Budaörs,
Szivárvány u. 3. fsz.
Telefon: 20/414-3343Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!