Kerthelység

2009. okt 30.

„Törökbálinton nem lehet olyan ember, aki éhezik vagy fázik!”

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Nemsokára mindenki kézbe veheti a Szociális Kalauzt

Húsz évvel ezelőtt lépte át a polgármesteri hivatal kapuját Török-Hammer Katalin, aki azóta dolgozik az önkormányzat szociális irodáján. Az idén irodavezetőnek kinevezett munkatárssal az önkormányzat által nemsokára kiadásra kerülő Szociális Kalauzról, az irodán dolgozók lelkiismeretességéről és az év vége feladatairól beszélgettünk.

– Szociális Kalauz kiadására készül Törökbálint. Ez mit is jelent pontosan?
– Már a nevében is benne van a jelentése és célja. A szerteágazó szociális ellátórendszerben segít hasznos információhoz jutni. Bemutatja a támogatások igénybevételének feltételeit, ha valaki szociálisan rászorulttá válik a támogatásokra és útbaigazítást igényel, a kiadványból megtudja, hová lehet fordulni, milyen támogatást lehet kapni és ehhez milyen feltételeknek kell megfelelni.
– Mit várnak a kalauz megjelenésétől?
– A város lakossága sokkal tájékozottabb lesz az igénybe vehető támogatások lehetőségének megismerése után, és ezzel megítélésem szerint növelhető a biztonságérzet is. Maguk dönthetik el alapos áttanulmányozás után, hogy milyen támogatási forma igényelhető szorult helyzetük megoldására. Természetesen emellett részletes tájékoztatást is nyújtunk, ha telefonon vagy személyesen keresik meg a Szociális Irodát, amelyhez január 1-jétől az új szervezeti felépítés kapcsán már az ügyfélszolgálat és a hagyatéki ügyintézés is tartozik.
– A mostani gazdasági helyzetben nem inkább titkolni kellene az emberek elől ezeket az információkat? Hiszen minél kevesebben igényelnek támogatást, annál több marad a kasszában.
– Lehet, hogy van olyan önkormányzat, ahol ezt az elvet vallják, de szerencsére nálunk nem ez a helyzet. Törökbálint önkormányzata nagy gondot fordít a szociálisan rászorultak élethelyzetének megsegítésére. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen a jelzőrendszerben részt vevő intézményekkel azon dolgozunk, hogy mindenkinek találjunk megoldást a problémájára. A közös munka eredményeképpen sikerült olyan ügyfelekre is rátalálnunk, akik nagyon rászorultak, de valamilyen oknál fogva eddig még nem kértek támogatást.
– Van egy kerete a támogatásoknak? És ha ez a keret kiürül, mit tudnak tenni?
– Az éves költségvetés tervezésénél igyekszünk figyelemmel lenni minden körülményre és úgy tervezni, hogy ne lépjük túl a keretet. Ennek ellenére lehetnek olyan támogatási formák, ahol nagyobb igény mutatkozhat, mint amire számítottunk. Ebben az esetben van lehetőség, hogy a költségvetési rendelet módosítása kapcsán átcsoportosítható egy olyan támogatási formáról, ahol a felhasználás nem haladta meg a tervezettet. Egy adott keretösszeg esetleges kiürülése nem lehet indok arra, hogy egy szociálisan rászorult ügyfél ne kapjon támogatást. Törökbálinton nem lehet olyan ember, aki éhezik vagy fázik.
– Az ügyfelek mennyire vannak megelégedve a munkájukkal?
– Minden évben az ISO minősítés kapcsán készül egy ügyfél-elégedettségi felmérés. Az elmúlt években nincs tudomásunk arról, hogy kifogással éltek volna munkánkkal kapcsolatban. Természetesen előfordul, hogy valaki sérelmezi, hogy nem kap meg egy támogatást, ami megítélése szerint járt volna. Ilyenkor előfordul, hogy megjegyzéseket kapunk, vagy erőteljesebben csukják be az ajtót, de ezt a helyzetet is tudnunk kell kezelni. A jogszabályok pontos alkalmazása mellett nagy szükség van a szociális érzékenységre, hiszen ennek hiányban ezen a területen nem lehet dolgozni. Húsz éve még csak ketten láttuk el a szociális feladatokat, ma már hétfős létszámmal, egy jó csapatmunkával igyekszünk olyan ügyfélbarát szolgáltatást nyújtani, amit elvárnak tőlünk.
– Melyek voltak az utóbbi időszak jellemzőbb esetei?
– Az utóbbi időszaknak a krízistámogatás volt a fő mottója. A kormányrendelet olyan feltételeket határozott meg az ügyfeleknek, melyeknek igen nehéz volt megfelelni. Ennek ellenére elmondhatom, hogy jó néhány ügyfelünknek sikerült központi támogatáshoz jutni. Több olyan eset volt, ahol elutasító határozatot kellett hozni, mivel nem élt az ügyfél azon jogával, hogy a krízistámogatás igénylése előtt az önkormányzathoz forduljon. Igaz, hogy több papírmunkával, de sok esetben sikerült az ügyfelet ennek a feltételnek is megfeleltetni.
– Melyek a következő időszak legfontosabb feladatai?
– Lassan beköszönt a hideg, az önkormányzatnak már van szerződése a természetbeni tűzifa-támogatás biztosítására. A beérkezett kérelmek feldolgozása folyamatos. Minden esetben a beadott kérelmet határozat követi, melyet postai úton küldünk meg az érintetteknek, csak ezt követően szállítják ki a tűzifát. Sajnálatos módon ebben az évben is megjelentek városunkban az idősek hiszékenységét kihasználó csalók, ezért szeretném megragadni az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet: az önkormányzat sem tartós élelmiszert, sem egyéb szociális csomagot nem küld a rászorultak részére. Tűzifa-támogatást is csak azok az ügyfelek kapnak, akik az erre rendszeresített formanyomtatványon kérelmet nyújtottak be. Az év vége közeledtével az előző évekhez hasonlóan a karácsonyi csomagokat is a már megszokott formában és módon juttatjuk el a rászorultak részére.
– Milyen a kapcsolatuk a helyi segítő szervezetekkel? Gondolok itt többek között a Jóakarat Körre és a Katolikus Karitászra?
– A kapcsolattartás folyamatos, szükség van a kiterjedt szervezetekre, mert minden lehetőséget az önkormányzat sem tud kihasználni. Vannak olyan élethelyzetek, melyekre a szociális irodának nincs azonnali megoldási lehetősége. Ha például egy családnak ruhára volna szüksége, akkor egy telefon, és a Jóakarat Kör segítséget nyújt. Vagy éppen a napokban egy tartósélelmiszer-osztási lehetőség szervezéséről adtunk információt részükre. Fontos a szoros kapcsolattartás, hogy ne legyen a városunkban olyan rászoruló, akihez nem jut el a segítség. Mind a Karitásszal, mind a mozgáskorlátozottak törökbálinti szervezetével és a Nyugdíjas Klubbal az igényeknek megfelelően igyekszünk együttműködni.
– Hogyan lehet feldolgozni a sok problémát és nehéz helyzetet, amivel a munkája során találkozik?
– Ezen a területen csak úgy lehet dolgozni, ha szeretjük, amit csinálunk, itt nem lehet csak a jogszabályokat alkalmazni. A klasszikus hivatalnok erre a pályára nem alkalmas. Ha egy ügyfél a kérelmét elutasító határozat átvétele után úgy megy ki az ajtón, hogy mégsem jött hiába, akkor tudunk valamit a szakma titkairól.
Természetesen a békés családi háttér és a túrázások adta feltöltődés nagyon fontos. Egy ügyfélfogadós nap, ami sok esetben nem ér végett a nyolc óra munkaidő leteltével, kiveszi az ember energiáit, amit azután pótolni kell. Ezért igyekszem minden pillanatot jól kihasználni. A család jelenti a támaszt, ami erőt ad egy nehéz helyzet megoldásához.

N.G.


Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!