Kerthelység

2008. jún 30.

Rendhagyó népzenei találkozó

Írta: admin Kategória: ESEMÉNYEK

Újabb testvérvárossal gyarapodhat Törökbálint. Május utolsó napján a hagyományos népzenei találkozó keretében írta alá Kopasz József, a felvidéki Nagytárkány polgármestere és Turai István polgármester azt a dokumentumot, melyben rögzítették azon szándékukat, hogy a két település szorosabban együttműködik kulturális téren, ezért testvérvárosi kapcsolatot létesítenek.

A népzenei találkozót Nagy József a vendéglátó törökbálinti Lendvai Károly Férfikórus elnöke nyitotta meg. Beszé­dében kiemelte, hogy céljuk, a Kárpát-medence kórusainak összefogása az évek során nem változott.
A Nagytárkányból érkezett Tisza Népdalkör a találkozón Ágh Tibor, neves szlovákiai magyar népdalgyűjtő anyagából Ung vidéki és bodrogközi nótacsokrot adott elő. A kör vezetője elmondta, hogy minden fellépésükkel a következő esztendőre készülnek, mivel jövőre negyedszázados születésnapjukat ünneplik. A Galgahévízről érkezett Cantiamo nőkórus nemcsak énekkel kápráztatta el a közönséget, hanem gitárjátékkal is kísérték az előadásukat.
A biatorbágyi és sóskúti kórusok ­összeolvadásából létrejött Szakály Mátyás Férfikórust 2005-től a törökbálinti zeneiskola igazgatója, Feleki László dirigálja. Sebők Mónika szólistaként állt a kórus élére.
A késő délutáni koncert fináléját megelőzően Turai István polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd felidézte a testvérvárosi dokumentum aláírásának előzményeit.
Megtudtuk, hogy napra pontosan 90 héttel ezelőtt, 2006. szeptember 16-án ígérte meg egy hasonló népzenei koncertet követő vacsorán kollégáinak, Kopasz Józsefnek, Nagytárkány polgármesterének, a Tisza Népdalkörnek és a Lendvai Károly Férfikórusnak, amennyi­ben közös elhatározásra jutnak a két település testvér-települési kapcsolatának felvételéről, úgy előkészíti aláírásra azt a dokumentumot, amelyet a két település képviselő-testülete elé lehet terjeszteni.
Turai István kiemelte: „Azt hiszem, hogy ennél jobb alkalmat keresve sem találhattunk volna ennek a dokumentumnak az aláírására. Mert ez egy alulról kezdeményezett törekvés, ami kórus és kórusok között kialakult barátságnak köszönhető. Visszatekintve, nem ez az első ilyen kezdeményezése a Lend­vai Károly kórusnak, amelynek tagjai elkötelezettek a határon túli kultúra mellett. Ezért elhívatottan egyesíteni akarják az anyaországi és a határon túli kultúrát.”
A polgármester az aláírandó dokumentumot felolvasta, majd Nagytárkány polgármesterével kézjegyükkel erősítették meg szándékukat.

A szerződéstervezet szövege

Abból a tényből kiindulva, hogy a települések közötti hivatalos kapcsolat jelentősen hozzájárul a polgárok, intézmények, egyházak és civil szervezetek közötti együttműködéshez, azon előzményekből nyert tapasztalatok alapján, melyek szerint a két település között személyes és kulturális egyesületi kapcsolatok születnek, valamint azon szándékkal, hogy a két település közötti kapcsolatok tovább bővüljenek, és hogy a testvér-települési kapcsolatok országhatárainkon kívül is épüljenek,

Nagytárkány Község polgármestere
és
Törökbálint Város polgármestere
az alábbi együttműködési szerződéstervezetet

ajánlják településük önkormányzatának figyelmébe.
A szerződés önkormányzati határozattal történő végleges jóváhagyása érdekében:
1. A települések vezetői rendszeres kapcsolatot tartanak fenn egymással; a helyi közigazgatás és településműködtetés területén szerzett és kölcsönös érdeklődésre számot tartó tapasztalatok megosztását találkozókkal és megbeszélésekkel segítik.
2. Elősegítik és támogatják a két település oktatási, egyházi, kulturális, művészeti, sport- és egyéb civil szervezetei kapcsolatait, melyek egymás jobb megismerését, a települések és  országaink hagyományainak ápolását, megőrzését szolgálják.
3. Mindkét település örömmel fogad és lehetőségeinek megfelelően támogat minden további szándékot, amely megegyezik e szerződés szellemével.
Jelen szerződéstervezet Törökbálinton készült
2008. május 31-én.

Kopasz József                      Turai István
polgármester                       polgármester
Nagytárkány                        Törökbálint Város
Község részéről                   részéről

vi


Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!