Kerthelység

2009. aug 29.

Idősek Tanácsa alakul

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Az önkormányzat júliusi rendkívüli ülésén arról hozott határozatot, hogy létre kívánja hozni az Idősek Tanácsát. Az előterjesztést a polgármesteren kívül Hámoriné Olár Mária és Rothauszky Györgyné képviselők jegyezték, akiket a javaslattétel körülményeiről kérdeztünk.

– Hámoriné Olár Mária az önkormányzat ifjúsági és kulturális ügyeivel foglalkozó tanácsnoka. Az Idősek Tanácsának megalakítása hogyan kerül az ifjúsági tanácsnok javaslatai közé?
– Úgy gondolom, nem kell ezen csodálkozni, hiszen már a választási programunkon alapuló ciklusprogramban is megfogalmaztuk, hogy új alapokra kívánjuk helyezni az önkormányzat korosztályi politikáját, elő fogjuk segíteni a helyi Ifjúsági Önkormányzat és az Idősek Tanácsa létrehozását. Az elsőt, az Ifjúsági Önkormányzatot már tavaly életre hívtuk, elérkezettnek láttuk az időt az idősek problémáival foglalkozó szervezet létrehozásának is. Mindkét szervezet jellegzetesen életkorhoz kötődő, sajátságos problémákat kíván kezelni.
– Az előterjesztés szerint az Idősek Tanácsa megkülönböztető elnevezés a sokkal kifejezőbb Idősügyi Tanáccsal szemben. Rothauszky Györgyné képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke szerint ez azt jelenti, hogy mégsem a korosztály helyzetén kíván segíteni ez a kezdeményezés?
– Nem a megnevezés, hanem a cél, a hatáskör a fontos. Alapvetően az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő helyi döntések előkészítésének szakaszában szeretnénk kérni állásfoglalásuk kialakítására, véleményezésre az idősebb korú polgárainkat. Természetesen az időskorúak érdekeinek védelmében, az idős emberek élethelyzetének megfelelő igények kielégítését szolgáló javaslatok megtételében is számítunk az Idősek Tanácsának javaslataira. Azonban még ennél is többet szeretnénk – és ezért az elnevezésben megfogalmazott megkülönböztetés –, nevezetesen: mondják el véleményüket a városunk fontos döntései előtt.
– Az előterjesztés most még csak arról szól, hogy a polgármester milyen előkészítő lépéseket tegyen az Idősek Tanácsa életre hívásához. Miért volt szükség erre a „tiszteletkörre”?
– Amikor az Ifjúsági Önkormányzat tagjait kerestük, akkor is megszólítottunk több helyi társadalmi szervezetet – válaszol Hámoriné Olár Mária. Most is ezt szerettük volna tenni. Az önkormányzat sorra vette, hogy melyek azok a szervezetek, intézmények, amelyek képviselőit szívesen látná és felkérné az Idősek Tanácsában való részvételre. Rájuk bíztuk, ki legyen az az egy-egy jelöltjük, akit a tanácsba delegálnak.
– Éppen hogy a szervezetek, intézmények felsorolásával kívántuk alátámasztani a korosztály szociális helyzetével kapcsolatos kérdések fontosságát. A felsorolás teljességének igénye nélkül: a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Törökbálinton szolgálatot ellátó orvosok, az Arany Alkony Idősek Otthona, a Magyar Caritas Törökbálinti Szervezete és a Nyugdíjas Klub meghívásával az egyre romló szociális és egészségügyi helyzeten szeretnénk helyi szinten javítani – teszi hozzá Rothauszky Györgyné.
– Végül is mikorra várhatjuk a tanács tényleges megalakulását?
– A határozat a szeptemberi ülésre kéri a polgármestertől a személyi összetételre vonatkozó előterjesztést, továbbá azt, hogy tegyen javaslatot az Idősek Tanácsa ügyrendjére vonatkozóan. A felkért szervezetek, intézmények vezetői már megkapták a polgármester levelét, amelyben a tanácsba jelölt személy nevét kéri. Bízunk benne, hogy a javaslatok időben beérkeznek. A tanács ügyrendjének megfogalmazása most folyik, természetesen szakbizottságaink véleményezni fogják, mielőtt a képviselő-testület elé kerül.Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!