Kerthelység

2008. dec 15.

A legfontosabb célt sikerült elérni

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

A lehető legrövidebb időn belül rendelkezésre állnak az eszközök és a szakemberek

Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó felnőtt orvosi ügyeleti önkormányzati alapfeladatokat ellátó szervezet működéséről szóló beszámolót megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Rothauszky Györgynét, a bizottság elnökét arra kértük, tájékoztassa lapunk olvasóit az orvosi ügyelet helyzetéről.

– Mielőtt a jelenről beszélnék, engedjen meg néhány gondolatot az előzményekről. Az előző képviselő-testületek régóta szerettek volna a törökbálintiak számára éjszakai orvosi ügyeletet biztosítani. Sokéves küszködés után az akkoriban az Arany Alkony Kht. által működtetett épületben, a Kazinczy utca 105. szám alatt sikerült megvalósítani ezt az egészségügyi szolgáltatást. Bár az ügyelet létrehozása valóban előrelépés volt az addigi állapotokhoz képest, nyilvánvalóvá vált, hogy a rendelkezésünkre álló források egy megfelelő színvonalú egészségügyi ellátás finanszírozására nem elegendők. Ma az igények kielégítéséhez nagyon komoly infrastruktúra szükséges, mind a humán, mind a műszaki oldalon. Az akkori orvosi ügyelet műszaki felszereltsége nem felelt meg ennek az elvárásnak. Nem volt a feladat ellátására alkalmas gépjármű, EKG, defibrillátor és más alapvető eszköz. A szolgáltatás minőségének javítása érdekében az előző képviselő-testület indokoltnak tartotta az ellátás működtetésének újragondolását.
– Az orvosi ügyelet végül is elkerült Törökbálintról. Miért?
– Az ügyeleti ellátás fejlesztése érdekében két lehetőséget kellett megvizsgálni: az egyik az ellátás Törökbálinton való biztosítása volt. A megfelelő szolgáltatás meglehetősen nagy befektetést tett volna szükségessé. Az orvosi rendelő helyszínének biztosítása, felszerelése a megfelelő műszerekkel, eszközökkel, illetve a kiszálláshoz szükséges gépjárművek, a felszerelésük, valamint az orvosok bére akár több tíz milliós nagyságrendű anyagi forrást igényelt volna, aminek nem voltak meg a feltételei. Ezért a másik alternatíva – az ügyeletet ellátó felkészültebb szervezettel való együttműködés – tűnt jó megoldásnak. 2007-ben a képviselő-testület az ügyeleti ellátás biztosítására közbeszerzési pályázatot írt ki. A közbeszerzés nyertese az EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft. volt, amely a budaörsi ügyeletet is ellátja. A kiírás értelmében a nyertes 2012. június 30-áig végzi a szolgáltatást, havi bruttó 1,9 millióért. Ez lényegesen kisebb összeg, mint ha nekünk kellett volna a teljes szolgáltatást kiépíteni. Nagy viták előzték meg a döntést a testületben. Hozzászólásukban többen annak adtak hangot, hogy szívesebben fogadnának el olyan megoldást, amelyik helyi ellátást tesz lehetővé.  A végső döntésben szerepet játszott Budaörs és Törökbálint földrajzi közelsége, hívás esetén a megfelelő szakmai segítség rövid időn belül megérkezhet. Ma már az a szokás, hogy ne a beteg menjen az orvoshoz, hanem az orvos a beteghez.
– Az ügyeletet ellátó EUROP-MED beszámolóját tárgyalta az ön által vezetett bizottság. Milyen tapasztalatokat szereztek az ellátás működéséről?
– A szolgáltatást végző cégtől évente kérünk tájékoztatást az ügyelet működésének Törökbálintot érintő részéről. Ezt a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezi, sőt kikéri háziorvosaink véleményét. A betegeknek is lehetőségük van a hivatal felé jelezni, ha az ügyeleti ellátással kapcsolatban panaszuk van. Ebben az évben ilyen bejelentés nem érkezett.
A legfontosabb célt úgy tűnik, sikerült elérni, vagyis az életveszélyes helyzetek megszüntetésére a lehető legrövidebb időn belül rendelkezésre állnak a szükséges eszközök és szakemberek. Az ügyelet – a lélegeztető gép kivételével – olyan eszközökkel és gyógyszerekkel van felszerelve, amelyeket az intenzív osztályokon, illetve a sürgősségi centrumokban használnak. Az ügyelet dolgozói a sürgősségi betegellátásban nagy tudással és tapasztalattal rendelkező szakemberek. A minél szélesebb körű ellátás érdekében beszereztek egy plusz mobil EKG berendezést, valamint egy mobil defibrillátort is. Hívás esetén 10-30 percen belül sürgősségi eszközökkel felszerelt gépkocsival érkeznek a betegellátás helyszínére. Az Országos Mentőszolgálattal kötött szerződésük további biztonságot jelent az ellátottak számára. Az ügyeleti ellátás időtartama a korábbi 12 óráról 24 órára növekedett, ami szintén az igények jobb kielégítését szolgálja, hétvégén pedig egynél több orvos áll készenlétben. A nehezen megközelíthető területekre négykerék-meghajtású gépjárművel tudnak kimenni.
– Ha az ügyelet működése megfelelő, akkor miért kellett a beszámolót november 20-án újratárgyalni?
– Nem tartalmi, hanem formai okok miatt. A november 13-án hozott határozatunk egyes pontjai jóváhagyják a szolgáltatóval a közbeszerzés által létrejött, 2012. június 30-áig megkötött szerződést. Az előterjesztés szerinti „alternatív” második pont értelmében a képviselő-testület vizsgálni szeretné az ellátás törökbálinti helyszínen történő kialakításának lehetőségét. Jegyző úr a határozat két pontjának ellentmondására hívta fel a figyelmet, és kérte, hogy a testület november 20-ai rendkívüli ülésén pontosítsa a határozatot. Erre a döntésre kapta vissza a képviselő-testület az anyagot. Jelezni szeretném, hogy a beszámoló érdemi, tartalmi részét a képviselő-testület nagy többséggel elfogadta.

K.J.

Felnőtt és gyermek orvosi sürgősségi ügyelet
A budaörsi Egészségügyi Központ látja el az év minden napján
napi 24 órában.
A 24 órás orvosi sürgősségi ügyelet rendelője
az Egészségügyi Központ földszintjén található!

Címe: 2040 Budaörs, Kossuth Lajos u. 9.

Telefonszáma: 06-23-440-020Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!