Kerthelység

2008. nov 17.

A közoktatási intézmények eszközfejlesztéséről

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

„Életszerűtlen” rendeletalkotás

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet szerint 2008. augusztus 31-éig be kellett fejezni a közoktatási intézmények hiányzó épületeinek kialakítását és a kötelező eszközök fejlesztését. Ha ez időre nem valósult meg, akkor egymillió forintra büntethetik az intézményeket, illetve azok fenntartóit. A rendelet nem az önkormányzatok pénzügyi lehetőségeihez igazítja a tennivalók sorát, hanem a hiányzó épületek és eszközök megvalósításának kényszerét erőlteti rá az önkormányzatokra. Ennek a „nem életszerű” rendeletalkotásnak a részleteiről Hajdu Ferenc alpolgármestert kérdeztük.

– A képviselő-testület november 13-ai ülésén tárgyalják a közoktatási intézmények kötelező eszközfejlesztéséről készített beszámolót. Első hallásra annyira ismeretlennek tűnik ez a kifejezés, hogy kérem, segítsen értelmezni a beszámolóban szereplő fogalmat.
– A kérdéssel nehéz helyzet elé állított, ugyanis erről a témakörről meglehetősen nehéz „szórakoztatóan” tájékoztatni. Mindamellett persze nagyon fontos dologról van szó. A közoktatási intézmények – lehetőleg minél magasabb szintű – eszköz-, felszerelés- stb. ellátása nemcsak az intézményekben dolgozó pedagógusoknak, nevelőknek – tehát nekünk – fontos, hanem minden tanulónak, illetve ellátásban részesülőnek. Azt, hogy mivel kell rendelkeznie egy intézménynek Záhonytól Sopronig, azt a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. melléklete (a közoktatási intézmények típusai szerinti felsorolásban) tételesen tartalmazza. Ez egyebek mellett az intézmények működtetéséhez szükséges helyiségek, berendezések és felszerelések jegyzékét is felsorolja. A többször módosított közoktatásról szóló törvény szerint 2003. szeptember 1-jétől ezek hiányában nem lehet közoktatási intézményt alapítani és működési engedélyt kiadni. A meglévő hiányokat pedig a közoktatásról szóló törvény szerinti határidőig pótolni kell.
– Ezek szerint önök tudják, hogy mi hiányzik az egyes intézmények számára előírt épület- vagy eszközállományból?
– Természetesen tudjuk, de általában nem tudunk azonnali változást elérni. Nézze, mi a jogszabályi feltételrendszer és a valós helyzet közötti állapotfelmérés alapján a kötelező helyiségek biztosítása, valamint a hiányzó eszközök beszerzése érdekében 2003-ban – az akkori költségekkel – elkészítettük az ötéves fejlesztési ütemezésről szóló elképzeléseinket. A polgármesteri hivatal az előre elhatározott évenkénti ütemezés szerint a költségvetés tervezésekor mindig beállította a határozat végrehajtására az adott évre ütemezett aktuális területek költségvetési igényeit. A célszerűen meghozott döntések megvalósítása, végrehajtása azonban a költségvetési megszorítások miatt évről évre részben halasztódott. Ezért aztán nálunk is még mindig vannak pótolnivalók.
– A regionális oktatási hivatal a tervezett ütemezések végrehajtását az oktatási miniszter utasítására ellenőrizni fogja. Amennyiben a vállaltakból valami nem valósult meg, fenntartóként, intézményenként egy-egy millió forintig terjedhet a szankcionálás mértéke. Ennek tükrében mi várható Törökbálinton?
– Őszintén remélem, semmi olyan, ami bajjal járna. Ezt az egyébként nagyon célszerű rendeletet szerte az országban az önkormányzatok többsége még csak megközelítően sem tudja teljesíteni, nemhogy teljeskörűen megvalósítani. Saját erőből a legtöbb önkormányzat az ilyen horderejű feladatra nem képes forrást előteremteni. Komoly problémának tartom, hogy a feladatteljesítéshez a rendeletalkotó egyetlen fillér központi forrást sem biztosított. Számos önkormányzat (és szerencsére a mi önkormányzatunk nem sorolható közéjük) az intézményei ellátását is csak nagy nehézségek árán tudja biztosítani. Ők hogyan is vállalkozhatnának például módszertani szoba, külön tornaszoba és egyebek határidőn belüli megvalósítására?  Ma pedig, amikor a világ és benne Magyarország is a recesszió rémével viaskodik, még egy Törökbálint méretű és gazdasági adottságú település is minden fillér kiadásának helyét alaposan meg kell, hogy fontolja. Nekünk ebben a nehéz helyzetben is nagyon sok tennivalónk van.
– A Bálint Márton Általános és Középiskola fejlesztését hogyan befolyásolja ez a rendelet?
– Az intézményjegyzék szerinti hiányzó helyiségeit, azok felszereléseit, eszközellátását, az emeletráépítést, az iskola bővítését, a tornacsarnok megvalósítását, az udvarrendezést, játszótér kialakítását stb. a képviselő-testület által elrendelt pénzügyi és műszaki ütemezés szerint végrehajtottuk. Az intézmény új tagiskolájának közbeszerzése jelenleg folyik. Az új 16 tantermes tanintézmény üzemeltetése – a terveknek megfelelően – 2010. ősz elején indulhat be. Ide költözik át a Köztársaság téri intézmény valamennyi általános iskolai funkciója. A Köztársaság tér 8. sz. alatti felújított épületkomplexumban a középiskolai funkciók maradnak. A képviselő-testület határozata nyomán a tervezőtől megrendeltük ennek az új célnak a szakmai ellátásához szükséges átalakításokat (könyvtárterem, egyéb terem stb.) és módosításokat.
– Mi tudható a zeneiskola elhelyezésével kapcsolatban?
– Az elmúlt évtizedre visszatekintve a képviselő-testület számos alkalommal foglalkozott a zeneiskola elhelyezésének kérdésével is. Az iskola új helyre költöztetésének igénye a közelmúltban akkor merült fel ismét, amikor a közoktatási fejlesztési intézkedési tervet elfogadták, majd röviddel ezután hozzáfogtunk az intézmények, köztük a Bálint Márton Általános és Középiskola tagiskolája megvalósításának előkészítéséhez. Az iskola igazgatójának kérésére megismertettük őt a 16 tantermes iskolaprojekt fontosabb részleteivel, majd ennek nyomán körvonalazódott a lehetőség, miszerint a felmenő osztályrendszerrel megoldható a zeneiskola átmeneti elhelyezése.
– Mi lesz az óvodai intézményfejlesztés menetrendje?
– Akkor vegyük sorra az óvodákat és az ütemtervet! A Bóbita óvoda 2009 őszén elköltözik az Árpád utcai új intézménybe.  A létesítmény megvalósításához 250 millió forint pályázati forrást nyertünk. Az új intézmény teljeskörűen fel lesz szerelve, mindenben kielégíti a rendeleti előírásokat. A Csupaszív óvoda felújítására, a hiányzó helyiségek megépítésére megrendeltük a tervet, az engedélyezési folyamat elkezdődött, az eljárás még tart. Az építés csak kiürített épületben történhet, ezért erre az időre átmeneti létesítményt kerestünk. Ez várhatóan a Kazinczy F. utca 105. sz. alatti épületrész (a korábbi orvosi ügyelet feletti emeletrész) lesz, illetve az ehhez közvetlenül csatlakozó 3178/2 hrsz.-ú terület, ahol játszóudvart is ki lehet alakítani. Az épület szemléje során elhangzott észrevételek alapján az épületrész kismértékű átalakítására lesz szükség, ennek tervezésére megbízást adtunk. A tulajdonos Medicatus Kft. hozzájárul az átalakításhoz. A bérleti kondíciókról még nincs végleges megállapodás. A kibővített és felújított épületegyüttes a rendeletben előírt valamennyi feltételnek meg fog felelni. Várhatóan 2009. nyár elején vehetik ismételten birtokukba a gyermekek a létesítményt. A Walla József óvoda épülete alapos és teljes körű felújításra, átalakításra szorul. Az építési munkák idejére ki kell üríteni az épületet és az udvar környezetét. Átmeneti elhelyezésüket a Köles-dűlői hatcsoportos (új) óvoda épületében fogjuk megoldani. Az önkormányzat megállapodott a Krisztus Légiója Kongregációval, hogy önkormányzati telken, ráépítéssel fog megvalósulni. Az épületegyüttes koncepciótervét, a megvalósítás és üzemeltetés együttműködési megállapodás keretszerződését a képviselő-testület 2008. november 13-ai ülésén fogja tárgyalni. Az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása alapján kérelmezett építési engedéllyel a tervek szerint 2009 őszéig készül el ez az új komplexum. Átmeneti jelleggel ide költöztetjük át a Walla óvodát. A költöztetés után megkezdjük az épület felújítását. Ugyanekkor már felújítás alatt áll a Bóbita óvodaépület is.  Elgondolásunk szerint a Walla óvoda 2010. ősz elején beköltözhet a volt Bóbita óvoda felújított épületébe. A Walla óvodát (2010 ősz elejétől) a Csupaszív óvoda tagóvodájaként lehet használatba venni és működtetni. A Szérűskert bölcsőde sorsáról most annyi mondható el, hogy ha a Krisztus Légiója Kongregáció felépíti intézménykomplexumát a Köles-dűlőben, akkor – átmeneti jelleggel – ide költöztetjük át a Szérűskert bölcsődét. A költözés után azonnal hozzáfogunk a kiürített épület teljes körű felújításához, s további két csoporttal történő bővítéséhez.
Ez a munka 2009. ősz elején indul, és a tervek szerint 2010 nyarán fejeződik be. Elgondolásunk szerint a Szérűskert bölcsőde 2010. ősz elején költözhet vissza a teljeskörűen felújított és bővített régi-új intézményébe.
– Ezek után az intézmények megfelelnek majd a szakmai kritériumoknak?
– Igen kétségtelenül. Eltökéltek vagyunk abban, hogy az alakuló pénzügyi-gazdasági helyzetünk ismeretében a közoktatási intézményeink fejlesztését (a végsőkig kitartva eredeti döntésünk mellett) megvalósítjuk!

K.I.


Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!