Kerthelység

2008. nov 17.

Változott a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Módosultak a támogatási értékhatárok
Dr. Győrfi Lászlót, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét arról kérdeztük, hogy mi indokolta a rendelet átdolgozását, illetve hogyan változtak a támogatási értékhatárok.

– Mi tette indokolttá, hogy a képviselő-testület a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló korábbi rendeletét átdolgozza?
– Az indok és ebből következően a kötelezettség is a családokra egyre nehezedő életkörülményekből fakad. A képviselő-testület 2008 második félévi munkatervi döntésével írta elő a hivatal részére a feladatot: az októberi ülésre elő kell készíteniük a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló – többször módosított – 9/2000. (IV.17.) sz. rendelet átdolgozását.
Mikor lehetne aktuálisabb ehhez a helyi rendelethez hozzányúlni, mint éppen most, amikor a világ – de mi magunk is – szorongással figyeljük, merre tart, mire számíthat a recesszió szorításában vergődő társadalom? Ez persze véletlen egybeesés, hiszen nyilvánvaló, hogy a képviselő-testület a második féléves munkaterve összeállításakor még nem tudhatta, hogy közel fél év múlva a teljes pénzügyi  káosz állapotában kerülhet majd erre sor.
– Mi változott a rendeletben?
– A rendelet sza­bályozza az önkormányzat által adható, személyes gon­doskodást nyújtó gyer­mekjó­­léti alap­­­ellátásokat, a gyer­mekvédelmi szakellátások térítési díjait, az elszámolási kötelezettséget, továbbá módosítottuk a támogatási értékhatárokat. Az önkormányzat segítséget nyújt – nyújthat – a rászoruló gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, továbbá segíthet a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésében.

– Hogyan változtak az értékhatárok, és kik részesülhetnek támogatásban?
– Mindnyájan látjuk, hogy a nehezedő életkörülmények miatt szükségszerű volt – az egy főre jutó öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét alapul véve – a legelesettebbek támogatási értékhatárának emelése. Illetve indokolt volt az egy-két gyermeket nevelő családok támogatását hatékonyabbá tenni, mivel a három vagy annál több gyermeket nevelő szülők alanyi jogon kedvezményben részesülnek. Módosítottuk a támogatási értékhatárokat, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:
a) az egy-két gyermeket nevelő család esetében a 175 százalékát,
b) a három és annál több gyermeket nevelő család esetében a 150 százalékát,
c) a gyermeket egyedül nevelő szülő esetében a 220 százalékát.
Őszintén örülök, hogy a képviselő-testület a rendelet módosítására összeállított javaslatainkat támogatásáról biztosította. Össze kell fognunk, hogy legalább helyben, még ha csekély mértékben is, de enyhíthessünk a leginkább rászorultakra nehezedő súlyos terheken.

F.I.


Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!